Normalt stiger boligprisene i april på landsbasis med 0,7 prosent, tilsvarende som prisutviklingen i Stavanger i april. Det viser at det har vært et solid boligmarked i regionen i april, selv om boligprisene hadde en svakere utvikling enn i landet forøvrig.

Prisene i Stavanger har de siste 12 månedene falt med 3,1 prosent. Regionen har en svakere prisutvikling enn landet for øvrig, hvor boligprisene har gått opp med 0,5 prosent i samme periode.

Det ble i april måned solgt 256 boliger, en nedgang sammenlignet med 2013. Nedgangen var som forventet siden påsken i år var i april. Salget hittil i 2014 er på 977 boliger, en oppgang fra i fjor på 5,5 prosent.

Gjennomsnittlig formidlingstid i april er 39 dager mot 38 dager i gjennomsnitt i Norge under ett. Dette vitner om et stabilt boligmarked i regionen.

Gjennomsnittsboligen i Stavanger kostet i april 2014 kroner 3 310 748,-.

Ytterligere informasjon:
Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no
Følg Eiendom Norge på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer Stavanger region:
Eivind Chr. Dahl                                             Rudolf Ottesen
Daglig leder, DNB Eiendom Stavanger      Regiondirektør Eiendomsmegler Vest
Mobil 41144040                                               Mobil 907 80 311

Rune Bertelsen                                               Kristen Helland
Regionsjef, Eiendomsmelger1                     Daglig leder, Aktiv Eiendomsmegling Jæren
Mobil 928 06290                                            Mobil 911 81 211

Kurt Frafjord
Regionansvarlig Krogsveen, Rogaland,
Mobil: 928 06 865

For kommentarer nasjonalt:
Christian Vammervold Dreyer                   Leif. J. Laugen
Administrerende direktør                           Styreleder
Mobil 907 24 999                                          Mobil 99 24 06 90

For spørsmål av praktisk art:
Erik Lundesgaard                                        Hanne K. Railo
Kommunikasjonssjef                                  Administrasjonsansvarlig
Mobil 958 81 987                                         Mobil 901 04 163

Om Eiendomsmeglerbransjen boligprisstatistikk:
Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70% av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Ved publisering av data, figurer o.l. fra statistikken skal Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no oppgis som kilde.