Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,7 prosent høyere enn forrige måned. Boligprisene er nå 3,6 prosent høyere enn i september 2013.

– Utviklingen i september vitner om et stabilt boligmarked. Det har vært høy aktivitet, og det har blitt solgt mange boliger. Til tross for en liten nedgang i boligprisene, er dette er en solid utvikling, noe som understrekes med en sesongkorrigert prisoppgang på 0,7 prosent, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Det ble solgt 9 328 boliger i september, noe som er  8,3 prosent høyere sammenlignet med september 2013. Så langt i år er det solgt 66 442 boliger, noe som er 2,9 prosent mer enn på samme tid i fjor.

Ved utgangen av september var det 13 840 boliger til salgs på Finn.no, mot 15 844 boliger i september 2013. Det er en nedgang på 12,6 prosent.

Det tok i gjennomsnitt 36 dager å selge en bolig i Norge i september, en nedgang på 5 dager fra august 2014. I september 2013 tok det i gjennomsnitt 30 dager å selge en bolig.

– Det har aldri tidligere blitt solgt så mange boliger i en september-måned, antall usolgte boliger går ned og salgstiden faller. Hvis denne trenden vedvarer kan vi få en mer positiv prisutvikling i siste kvartal i 2014 enn hva som er normalt, sier Dreyer.

De aller fleste store byene opplevde prisstigning i september. Oslo og Tromsø har sterkest vekst med 0,4 og 0,5 prosent, mens prisnedgangen i Stavanger var på 0,6 prosent.

De fleste store byene opplever også prisstigning siste 12 måneder. Tromsø og Bodø har i denne perioden sterkest prisutvikling med oppgang på henholdsvis 13,4 og 7,3 prosent, mens Sandnes og Stavanger har svakest prisutvikling med nedgang på henholdsvis 2,3 og 0,6 prosent.

Leieprisindeks – Tredje kvartal 2014

Leieprisene har fra andre til tredje kvartal gått ned med 0,6 prosent. En gjennomsnittlig 2 roms leilighet leies ut for kroner 11.082,- i Oslo, kroner 9.995,- i Bergen og kroner 9.829,- i Trondheim.

– Etter en periode med stort press i leiemarkedet, har trenden i leieprisutviklingen vist en moderat nedgang. Dette bekrefter tilbakemeldingene fra noen av markedsaktørene den siste tiden om at leiemarkedet har vært mer balansert, sier salgsdirektør Johan Fredrik Høvås i Finn Eiendom.

Ytterligere informasjon:
Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.