Regjeringen kommer snart med en stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon.

Problemstillingen for meldingen er hva staten kan gjøre for å tilrettelegge for digitalisering av offentlige tjenester og offentlige data.

Vi spør: Hva skal være offentlige og private aktørene rolle i digitaliseringen av offentlig tjenester?

Og: Hva betyr dette for utviklingen av et heldigitalt eiendomsmarked?

Gjester: Produktutviklingsdirektør Hege Moe Tveit, Ambita og teknologi- og bærekraftsdirektør, Mali Hole Skogen, IKT-Norge.