- I 2023 under ett hadde Haugesund, Kristiansund og Kristiansand sterkest vekst i boligprisene i landet. Mens Haugesund og Karmøy fikk med en oppgang på 5,7 prosent fikk Kristiansund en vekst på 5,1 prosent og Kristiansand en vekst på 4,8 prosent, sier Lauridsen.

Eiendom Norge presenterer i dag boligprisstatistikk for fjerde kvartal 2023 i syv regionrapporter, henholdsvis Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Regionrapportene har oversikt over boligprisutviklingen 98 kommuner og bydeler i Norge.

Regionale forskjeller

- Sør-Vestlandet skiller seg ut, og av de store byene er det Kristiansand og Stavanger som hadde den sterkeste veksten i 2023, i likhet med i 2022, forteller Lauridsen.

- På Østlandet er det Kongsberg som utvikler seg sterkest, noe som ikke er overraskende i lys av byens eksportrettete næringsliv som har opplevd stor etterspørsel de siste årene, sier Lauridsen.

Svakest utvikling det siste året hadde Hammerfest med en nedgang på 7,0 prosent. Deretter fulgte Kinn og Midt-Telemark og Nome, begge med en nedgang på 6,5 prosent.

- Av områdene med svakest utvikling i 2023 finner vi mange i «smultringen» rundt Oslo. Disse opplever nå en prisnedgang trolig som en konsekvens av stor vekst under pandemien og stor boligbygging særlig i Akershus, sier Lauridsen.

Nedgang over hele landet i fjerde kvartal

Minst nedgang i fjerde kvartal hadde Kongsberg med en nedgang på 1,0 prosent og Kristiansund med en nedgang på 1,1 prosent.

- Notodden (-1,3 prosent), Øygarden (-1,7 prosent) og Bydel St.Hanshaugen i Oslo (-1,7 prosent) er andre områder som hadde mindre negativ prisutvikling sammenliknet med landet for øvrig, forteller Lauridsen.

Svakest utvikling i fjerde kvartal hadde Midt-Telemark og Nome med en nedgang på 5,5 prosent.

Vefsn i Nordland og Frogn i Viken hadde en nedgang på henholdsvis 5,0 og 4,6 prosent.

De ti områdene med sterkest utvikling i 2023 var:

 1. Haugesund og Karmøy +5,7 prosent
 2. Kristiansund +5,1 prosent
 3. Kristiansand +4,8 prosent
 4. Sola og Randaberg +4,8 prosent
 5. Stavanger Sør +4,5 prosent
 6. Kongsberg +4,4 prosent
 7. Stavanger Nord +4,2 prosent
 8. Sandnes +4,1 prosent
 9. Stavanger Sentrum +3,8 prosent
 10. Bydel Nordre Aker i Oslo og Grimstad og Lillesand +3,6 prosent

De ti områdene med svakest utvikling i 2023 var:

 1. Hammerfest -7,0 prosent
 2. Kinn -6,5 prosent
 3. Midt-Telemark og Nome -6,5 prosent
 4. Frogn -5,8 prosent
 5. Steinkjer -4,2 prosent
 6. Nittedal -4,1 prosent
 7. Nesodden -3,8 prosent
 8. Ringerike -3,7 prosent
 9. Nordre Follo -3,4 prosent
 10. Porsgrunn -3,4 prosent

 

Ytterligere informasjon:

Last ned rapporter her.

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet Boligbobla her.

For kommentarer og informasjon:

Henning Lauridsen, administrerende direktør, mobil 99 72 04 85.

Vi oppfordrer media til å benytte våre lokale pressekontakter.

Finn lokal pressekontakt her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Regionsrapportene bygger på samme datagrunnlag som den månedlige boligprisstatistikken, men utviklingen beregnes kvartalsvis. Dette gjør at tallene i regionsrapportene kan avvike noe fra de månedlige statistikkene.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges prisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

NB: I enkelte områder vil 4-kvartalsveksten ikke stemme overens med 12-månedersveksten som publiseres i Eiendom Norges månedlige boligprisstatistikk.

Dette er skyldes at kvartalstallene måler kvartal mot kvartal og ikke måned for måned, og dermed måler mot en større periode i foregående år.