Meier har vært styreleder i foreningen siden 2017.

- Eiendom Norge jobber med mange viktige bolig- og bransjepolitiske saker som angår forbrukerne, eiendomsmeglingsbransjen og myndighetene. Organisasjonen har en sentral rolle i det norske samfunnet gjennom å samle data i bransjen, utgi boligprisstatistikken, samt delta i det politiske ordskiftet, sier styreleder Grethe W. Meier.

- Med blant annet både ikraftredelse av ny avhendingslov og prosessen med ny lov om eiendomsmegling, har vi sett hvor viktig det er med Eiendom Norge som en samlende kraft i bransjen, sier Meier.

Eiendom Norges styre velges for et år av gangen. I år ble det gjort flere endringer i styret. Det er tilsvarende foretak som er representert som i fjor.

Administrerende direktør i Nordvik Eiendomsmegling, Martin Kiligitto er valgt som ny nestleder.

Styret består av ti medlemmer som hver representerer et medlemsforetak. De syv største foretakene har automatisk plass. De øvrige tre plassene velges utfra hensyn som geografi, bransjens mangfold med mer.

Eiendom Norge styre består nå av:

  • Grethe W. Meier, Privatmegleren (Leder)
  • Martin Kiligitto, Nordvik Eiendomsmegling (Nestleder) 
  • Kristin Amundsen, Eiendomsmegler 1 (Styremedlem)
  • Renate Sørestrand-Hansen, DNB Eiendom (Styremedlem)
  • Karsten Onsrud, Aktiv Eiendomsmegling (Styremedlem)
  • Stian Kløfta, Eiendomsmegler Krogsveen (Styremedlem)
  • Hedda Ulvness, Eie Eiendomsmegling (Styremedlem)
  • Marianne Garang Sodeland, Partners (Styremedlem)
  • Veslemøy Tvedt Fredriksen, Eiendomsmegler Vest (Styremedlem)
  • Øyvind Aasen, Sørmegleren (Styremedlem)