Meier har vært styreleder i foreningen siden 2017.

- Eiendom Norge jobber med mange viktige bolig- og bransjepolitiske saker som angår forbrukerne, eiendomsmeglingsbransjen og myndighetene. Organisasjonen har en sentral rolle i det norske samfunnet gjennom å samle data i bransjen, utgi boligprisstatistikken, samt delta i det politiske ordskiftet, sier styreleder Grethe W. Meier.

- Eiendom Norges koronaretningslinjer har vist betydningen av organisasjonen, som la til rette for at bransjen kunne fungere så normalt som mulig i en unormal tid.

Eiendom Norges styre velges for et år av gangen. Hele det eksisterende styret ble valgt inn i år også.

Administrerende direktør i DNB Eiendom, Terje Buraas er gjenvalgt som ny nestleder.

Styret består av ti medlemmer som hver representerer et medlemsforetak. De syv største foretakene har automatisk plass. De øvrige tre plassene velges utfra hensyn som geografi, bransjens mangfold med mer.

Eiendom Norge styre består nå av:

  • Grethe W. Meier, Privatmegleren (Leder)
  • Terje Buraas, DNB Eiendom (Nestleder)
  • Kjetil Reinsberg, Eiendomsmegler 1 (Styremedlem)
  • Karsten Onsrud, Aktiv Eiendomsmegling (Styremedlem)
  • Stian Kløfta, Eiendomsmegler Krogsveen (Styremedlem)
  • Hedda Ulvness, Eie Eiendomsmegling (Styremedlem)
  • Marianne Garang Sodeland, Partners (Styremedlem)
  • Veslemøy Tvedt Fredriksen, Eiendomsmegler Vest (Styremedlem)
  • Martin Kiligitto, Nordvik Eiendomsmegling (Styremedlem) 
  • Øyvind Aasen, Sørmegleren (Styremedlem)