Meier har siden 2016 vært nestleder i Eiendom Norges styre, og hun tok over som styreleder i foreningen i juli 2017. På generalforsamlingen i april 2018 ble hun valgt til styreleder i foreningen.

- Eiendom Norge jobber med mange viktige bolig- og bransjepolitiske saker som angår forbrukerne, eiendomsmeglingsbransjen og myndighetene. Organisasjonen har en sentral rolle i det norske samfunnet gjennom å samle data i bransjen, utgi boligprisstatistikken, samt delta i det politiske ordskiftet, sier styreleder Grethe W. Meier.

- I kjølvannet av korona-utbruddet har organisasjonen også spilt en viktig rolle i å koordinere blant annet smitteverntiltak for å kunne opprettholde aktiviteten i boligmarkedet.

- Dette viser viktigheten av organisasjonen, og derfor ser jeg frem til å ta fatt på en ny periode som styreleder i Eiendom Norge, sier hun.

Eiendom Norges styre velges for et år av gangen. Øvrige endringer i styret er:

Administrerende direktør i DNB Eiendom, Terje Buraas er valgt som ny nestleder.

Administrerende direktør Kjetil Reinsberg erstatter administrerende direktør Knut Sirevåg som representant for Eiendomsmegler1 i styret, mens administrerende direktør Marianne Garang Sodeland kommer inn som representant for Partners.

Administrerende direktør Vibeke Stavenes i Proaktiv trer ut av styret.

Styret består av ti medlemmer som hver representerer et medlemsforetak. De syv største foretakene har automatisk plass. De øvrige tre plassene velges utfra hensyn som geografi, bransjens mangfold med mer.

Eiendom Norge styre består nå av:

  • Grethe W. Meier, Privatmegleren (Leder)
  • Terje Buraas, DNB Eiendom (Nestleder)
  • Kjetil Reinsberg, Eiendomsmegler 1 (Styremedlem)
  • Karsten Onsrud, Aktiv Eiendomsmegling (Styremedlem)
  • Stian Kløfta, Eiendomsmegler Krogsveen (Styremedlem)
  • Hedda Ulvness, Eie Eiendomsmegling (Styremedlem)
  • Marianne Garang Sodeland, Partners (Styremedlem)
  • Veslemøy Tvedt Fredriksen, Eiendomsmegler Vest (Styremedlem)
  • Martin Kiligetto, Nordvik Eiendomsmegling (Styremedlem) 
  • Øyvind Aasen, Sørmegleren (Styremedlem)