Mandag 6. februar gjennomførte Forbrukerombudet og Eiendom Norge kontaktmøte i Eiendom Norges lokaler på Grev Wedels Plass 5 i Oslo sentrum.

Eiendom Norge stilte med fagsjef Hanne Nordskog-Inger, administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer og kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard.

Partene treffes 1-2 ganger i året i formelle møter for å diskutere saker av felles interesse.
– Forbrukerombudet fører tilsyn med at salg av varer og tjenester skjer i samsvar med markedsføringsloven, og det er derfor viktig for partene å ha en god dialog, slik at saker kan følges opp i begge ender, fortsetter Dreyer.

Det var en bred agenda som ble gjennomgått i møtet, der tilstandsrapporter, prisavvik, garantibestemmelser etter bustadoppføringslova, markedsføring av boliger på digitale flater bl.a. var på agendaen.

-Forbrukerombudet varslet at de i 2017 ville gjennomgå eiendomsmeglingsforetakenes prislister på nett, alle foretak skal ha tilgjengelige prislister på sine hjemmesider med riktig og forklarende informasjon, sier fagsjef Hanne Nordskog-Inger.

Partene diskuterte ulike digitale tjenester som har dukket opp de siste årene, som for eksempel Livvin og Propr. For tiden behandles en klage som er kommet inn mot Propr, for bl.a. villedende markedsføring.

-«Selg selv»-tjenester har kommet og gått i en årrekke, noe som selvfølgelig er helt greit. Men det som er viktig er at tjenestene ikke gir uttrykk for å være noe de absolutt ikke er. En lovlig «selg selv» løsning kan aldri skape den tryggheten i bolighandelen en eiendomsmegler gjør, sier Dreyer.