- Digital samhandling i bolighandelen er en suksesshistorie i alle ledd, sier fagsjef i Eiendom Norge Hanne Nordskog-Inger.

Nordskog-Inger var sammen med Bank- og finansnæringens infrastrukturselskap (BITS) en av initiativtakerne til å digital samhandling i bolighandelen.

Nå har andelen av elektroniske tinglysinger bikket 50 prosent. 

- Det er gledelig å se at andelen nå er på hele 53,4 prosent, og mer skal det bli. Dette er noe alle partene i bransjen tjener på, og vi ser også at forbrukeren setter pris på at bolighandelen i større og større grad gjøres digitalt, sier hun.

- I tillegg ble det i august for første gang delt digital kjøpekontrakt mellom bank og megler, løsningen gir bankene mulighet til å hente data og signert kontrakt for sine lånesaker, sier Nordskog-Inger.

Grønn og bærekraftig bolighandel

Digital bolighandel har også en betydelig miljøvennlig gevinst. 

- Nesten all informasjon som måtte sendes, ble sendt i papirform via post. Nå er det meste av dette blitt digitalt som sparer samfunnet for utallige sider papir og målet er å gjøre informasjonsutvekslingen hel-digital, sier Nordskog-Inger.

Ved å digitalisere bolighandelen reduseres papirbruken og man unngår utslipp av drivstoff som trengs for å frakte papir mellom aktørene.

Det anslås at en hel-digital bolighandel vil spare miljøet for 120 tonn papir på ti år, som er med på å understøtte FNs bærekraftmål.

- At bransjen gjør det den kan for å bidra er selvsagt, men i starten kunne vi ikke forestille oss den enorme miljøeffekten det ville ha, sier hun.

Om digital eiendomshandel:

  • 2016 - BITS og Eiendom Norge tar intiativet til digital samhandling mellom bank og eiendomsmegler.
  • 2017 - Elektronisk tinglysing åpnes av Kartverket og kommmunal- og moderniseingsminister Jan Tore Sanner (H).
  • 2019 - Regjeringen åpner for bruk av Altinn i bolighandelen.
  • 2021 - E-tinglysing blir mer og mer vanlig i bolighandelen. 1. januar 2020 ble 1 prosent av dokumentene i bolighandelen tinglyst digital. I november 2021 ligger tallet på 44 prosent.
  • 2022 - Over halvparten tinglyser digitalt under bolighandelen og første digitale kjøpekontrakt blir delt mellom bank og megler.