Korrigert for sesongvariasjoner var boligprisene 0,5 prosent høyere enn forrige måned. Boligprisene er nå 8,7 prosent høyere enn for ett år siden.

– Boligprisene i Norge har fremdeles en sterk utvikling, vi legger bak oss nok en måned der prisene har utviklet seg sterkere enn normalt. Det skyldes primært at det er få boliger til salgs. Vi forventer bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i løpet av våren når flere boliger kommer ut for salg, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

Det ble solgt 6 687 boliger i februar, en økning på 13,7 prosent sammenlignet med februar 2014.

Ved utgangen av februar var det 11 077 boliger til salgs på Finn.no, mot 12 772 i samme periode i fjor. Det er en nedgang på 13,3 prosent.

Det tok i gjennomsnitt 42 dager å selge en bolig i Norge i februar, i tilsvarende periode i 2014 tok det 48 dager.

– Det har aldri tidligere blitt solgt så mange boliger i en februar måned, og med solid margin registrerer vi en rekordomsetning av bruktboliger så langt i 2015. Det er en ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i Oslo og Bergen med for få boliger for salg. Markedene i de fleste andre regionene i landet er mer balansert, sier Dreyer.

Alle regioner har en positiv 12 måneders vekst, og Tromsø skiller seg fortsatt ut med en vekst på 16,8 prosent siste 12 måneder. Av andre byer er det Bodø og Oslo som har den sterkeste 12 måneders veksten med henholdsvis 11,1 og 11,0 prosent. Svakest 12 måneders vekst blant byene finner vi i Sandnes og Stavanger med henholdsvis 1,8 og 2,9 prosent.

– Vi ser en tendens til at 12 måneders veksten flater ut. Vi forventer at veksten utover våren og sommeren vil begynne å avta, og at vi får et mer balansert marked med mer moderat prisutvikling, sier Dreyer.

Ytterligere informasjon:
Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no. Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer:

Christian Vammervold Dreyer Administrerende direktør Mobil 907 24 999

Leif J. Laugen Styreleder Mobil 992 40 690

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

 

For praktiske spørsmål:

Erik Lundesgaard Kommunikasjonssjef Mobil 95 88 19 87

Om Eiendomsmeglerbransjen boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.