Den underliggende prisutviklingen er dermed positiv. Boligprisene økte for alle boligtyper. Sterkest prisvekst hadde eneboliger med en prisvekst på 2,6 prosent.

Gjennomsnittsprisen hittil i 2013 er 5,5 prosent høyere enn snittprisen i 2012 og 6,6 prosent høyere enn i tilsvarende måned i fjor.

–Boligprisøkningen for april måned ble som forventet sterk, men likevel noe svakere enn i fjor. 12 måneders veksttakt på 6,6 prosent indikerer en mer avdempet prisutvikling, og er i henhold til våre prognoser om en gjennomsnittlig prisvekst på mellom 4-6 prosent i år, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

– Samtidig ser vi fra prisstatistikken at vårsleppet i boligmarkedet nå har startet, med flere omsetninger og høyere «varelager» av bruktboliger enn tidligere i år. Dette vitner om at mange nye objekter nå legges ut for salg. En større tilbudsside kan også bidra til en mer moderat prisutvikling fremover, sier Dreyer.

Prisøkning for alle boligtyper Boligprisstatistikken for april viser at boligprisene øker for alle boligtyper.
– Prisene på eneboliger steg 2,6 prosent fra mars, og var 5,4 prosent høyere enn i april 2012. – Prisene på delte boliger steg med 1,1 prosent fra mars, og var 5,6 prosent høyere enn i april 2012. – Prisene på leiligheter steg med 1,0 prosent fra mars, og var 7,1 prosent høyere enn i april 2012.

– Eneboliger har som forventet sterkest prisutvikling. I april legges mange nye objekter ut i eneboligmarkedet, her forventer vi å se en utflatende tendens frem mot sommeren, sier Dreyer.

Tromsø og Sandnes har størst prisstigning
Prisutviklingen for de største byene viser at Tromsø og Sandnes troner øverst som byene hvor prisene stiger mest i 2013. Gjennomsnittsprisen i disse byene er så langt i år 8 prosent høyere enn gjennomsnittprisen i 2012. Trondheim følger deretter med 7 prosent prisvekst i 2013 målt mot gjennomsnittsprisen i 2012, mens Kristiansand ligger nederst med kun 1 prosent prisvekst.

– I Tromsø fortsetter boligprisene å stige, og prisveksten i april var blant de høyeste blant landets største byer. Tromsø fortsetter gjeninnhentingen etter finanskrisen, og årsakene er fortrinnsvis lavt volum av både bruktboliger og nybygg, sier Dreyer.

Aktiviteten i boligmarkedet er høy med mange omsetninger og lav formidlingstid. Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger var 27 dager i april, 2 dager mer enn i mars og én dag mer enn april i fjor. Boligene selges raskest i Bergen med kun 13 dager formidlingstid, mens på bunn ligger Agderfylkene med hele 72 dagers formidlingstid.

Om undersøkelsen: Foreløpige tall: Statistikken produseres to virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig slik at vi også får med observasjonene for de to siste virkedagene. Vanligvis får ikke revisjonen store utslag på tallene.
Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonserte på FINN, det vil si mellom 1/3 og 1/2-parten av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.
Areal: Til og med desember 2007 har vi brukt Boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. Fra og med januar 2008 har flere og flere boliger blitt solgt og registrert med Primærromsareal. Dette arealmålet har nå så å si overtatt helt.

Regionale tall Statistikken inneholder tall fra følgende byer, fylker og regioner i Norge gitt tilstrekkelig antall observasjoner:

Asker
Bærum
Follo
Øvre Romerike
Nedre Romerike
SNITT Akershus

O5 Frogner
O4 St.Hanshaugen
O3 Sagene
O2 Grünerløkka
O1 Gamle Oslo
O14 Nordstrand
O15 Søndre Nordstrand
O13 Østensjø
O12 Alna
O11 Stovner
O10 Grorud
O9 Bjerke
O8 Nordre Aker
O7 Vestre Aker
O6 Ullern
SNITT Oslo
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Resten av Østfold
SNITT Østfold

Hamar
Hedmark utenom Hamar
SNITT Hedmark
Lillehammer
Oppland utenom Lillehm.
SNITT Oppland

Drammen
Buskerud utenom Dram.
SNITT Buskerud

Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav
SNITT Vestfold

Telemark
Kristiansand
Agder utenom Krist.sand
SNITT Agderfylkene

Stavanger
Sandnes
Rogaland utenom S&S
SNITT Rogaland

B1 Arna og Åsane
B2 Bergenhus og Årstad
B3 Fana og Ytrebygda
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg
SNITT Bergen
Hordaland utenom Bergen
SNITT Hordaland

Møre- og Romsdal

T1 Sentrum og Byåsen
T2 Strindheim og Nardo
T3 Saupstad og Heimdal
SNITT Trondheim
Resten av Trøndelag
SNITT Trøndelagsfylkene

Tromsø
Resten av Nord-Norge
SNITT Nord-Norge

Ytterligere informasjon
Komplett statistikk kan også lastes ned fra www.eff.no og “Boligprisstatistikk”

For kommentarer:
Christian Vammervold Dreyer
Adm. dir Eff
907 24 999

Hanne K. Railo
daglig leder Eff
901 04 163

Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning
Styreleder Eff
913 39 223

For lokale kontaktpersoner, se www.eff.no

Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk
Presentert av
Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff)
i samarbeid med Pöyry og FINN