Boligprisene for juli var 2,1 prosent lavere enn i juni. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 1,2 prosent lavere enn i forrige måned. Boligprisene er nå 3,9 prosent høyere enn i juli 2012, og 5,7 prosent høyere enn gjennomsnittsprisen for 2012.

– Prisfall på bruktboliger i juli er som forventet og er i tråd med den naturlige sesongutviklingen. Feriemåneden preges av lavere aktivitet og få nye boliger ut for salg. Prisnedgangen i juli er likevel noe sterkere enn vi har sett de senere årene, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

–Tolvmånedersveksten på 3,9 prosent er den laveste vi har sett på flere år, og bekrefter tendensen vi har sett i flere måneder med avtagende prisvekst i boligmarkedet. Vi ser konturene av et mer normalisert boligmarked, der det er god balanse mellom tilbud og etterspørsel, sier Dreyer.

Salgsvolumet i juli måned er omtrent på samme nivå som i fjor. Det er likevel store forskjeller regionalt, der spesielt Oslo og Stavanger skiller seg ut med høy aktivitet med henholdsvis 20,2 prosent og 11,9 prosent flere solgte boliger enn i juli 2012. Et roligere marked har det vært i Drammen og Bergen, der det ble solgt henholdsvis 45,3 prosent og 16,4 prosent færre boliger enn i juli i fjor.

– Dette viser hvor store regionale forskjeller en ser fra måned til måned. Det er positivt at Oslo har høy aktivitet, da ofte markedet i hovedstaden viser vei for resten av markedet utover høsten. Vi har forventninger om høy aktivitet de neste månedene, sier Dreyer.

Antall bruktboliger til salgs annonsert på FINN.no er ca. 5 prosent høyere enn for juli i fjor, og nærmer seg nivåer man har hatt tidligere år.

– Rapporter fra våre meglere tilsier at varelageret av bruktboliger vil øke betydelig de neste ukene, mange nye boliger vil bli lagt ut for salg etter sommerferien, sier Dreyer,

Tromsø har størst prisstigning
Prisutviklingen for de største byene viser at Tromsø fortsatt innehar den sterkeste prisveksten. Boligprisene i ishavsbyen har de siste 12 månedene steget med 9,4 prosent. Trondheim og Drammen følger deretter med henholdsvis 7,3 prosent og 6,5 prosent. Kristiansand ligger nederst og her har prisene gått ned med 1,8 prosent det siste året.

Forskjellig prisutvikling for de ulike boligtypene
Boligprisstatistikken viser følgende prisutvikling for de ulike boligtypene:
– Prisene på eneboliger falt med 2,5 prosent fra juni, og var 7,7 prosent høyere enn i juli 2012. – Prisene på delte boliger falt med 3,7 prosent fra juni, og var 5,1 prosent høyere enn i juli 2012. – Prisene på leiligheter falt med 1,2 prosent fra juni, og var 2,9 prosent høyere enn i juli 2012.

– Det selges som vanlig mest leiligheter i juli, og denne boligtypen har som forventet også den minste prisnedgangen i juli. Vi får sannsynligvis en priskorreksjon på eneboliger og delte boliger når aktiviteten i dette markedet tar seg opp etter ferien, sier Dreyer.

Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger var 39 dager i juli, 13 dager mer enn i juni og to dager mindre enn tilsvarende måned i fjor. Boligene selges raskest i Trondheim, med kun 19 dagers formidlingstid, mens Agderfylkene ligger på bunnen, med 69 dagers formidlingstid.

Om undersøkelsen: Foreløpige tall: Statistikken produseres to til tre virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig slik at vi også får med observasjonene for de to siste virkedagene. Vanligvis får ikke revisjonen store utslag på tallene.
Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonserte på FINN, det vil si ca. 70 % av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.
Areal: Til og med desember 2007 har vi brukt Boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. Fra og med januar 2008 har flere og flere boliger blitt solgt og registrert med Primærromsareal. Dette arealmålet har nå så å si overtatt helt.

Regionale tall Statistikken inneholder tall fra følgende byer, fylker og regioner i Norge gitt tilstrekkelig antall observasjoner:

Asker
Bærum
Follo
Øvre Romerike
Nedre Romerike
SNITT Akershus

O5 Frogner
O4 St.Hanshaugen
O3 Sagene
O2 Grünerløkka
O1 Gamle Oslo
O14 Nordstrand
O15 Søndre Nordstrand
O13 Østensjø
O12 Alna
O11 Stovner
O10 Grorud
O9 Bjerke
O8 Nordre Aker
O7 Vestre Aker
O6 Ullern
SNITT Oslo
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Resten av Østfold
SNITT Østfold

Hamar
Hedmark utenom Hamar
SNITT Hedmark
Lillehammer
Oppland utenom Lillehm.
SNITT Oppland

Drammen
Buskerud utenom Dram.
SNITT Buskerud

Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav
SNITT Vestfold

Telemark
Kristiansand
Agder utenom Krist.sand
SNITT Agderfylkene

Stavanger
Sandnes
Rogaland utenom S&S
SNITT Rogaland

B1 Arna og Åsane
B2 Bergenhus og Årstad
B3 Fana og Ytrebygda
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg
SNITT Bergen
Hordaland utenom Bergen
SNITT Hordaland

Møre- og Romsdal

T1 Sentrum og Byåsen
T2 Strindheim og Nardo
T3 Saupstad og Heimdal
SNITT Trondheim
Resten av Trøndelag
SNITT Trøndelagsfylkene

Tromsø
Resten av Nord-Norge
SNITT Nord-Norge

Ytterligere informasjon
Komplett statistikk kan også lastes ned fra www.eff.no og “Boligprisstatistikk”

For kommentarer:
Christian Vammervold Dreyer
Adm. dir Eff
907 24 999

Hanne K. Railo
daglig leder Eff
901 04 163

Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning
Styreleder Eff
913 39 223

For lokale kontaktpersoner, se www.eff.no

Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk
Presentert av
Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff)
i samarbeid med Eiendomsverdi og FINN