Forum for kvalitetssjefer er eiendomsmeglingsbransjens viktigste faglige møteplass.

Årets siste samling fant sted på ærverdige Stratos på Youngstorget.

– Forumet vårt har etablert seg som en arena der våre fremste faglige får faglig påfyll, men enda viktigere en arena hvor faglige viktige temaer blir diskutert, sier fagsjef i Eiendom Norge Hanne Nordskog-Inger.

Eiendom Norge arrangerer samlingene sammen med Protector Forsikring , Help Forsikring og Norwegian Broker.

Kursdagen hadde et bredt saksfelt. Fagsjef i Eiendom Norge, Hanne Nordskog-Inger, gjennomgikk viktige reklamasjonssaker i Reklamasjonsnemnda, et foredrag som ble fulgt opp av Ola Gaute Aas Askheim i Opinion som snakket om dagens kunder: krevende, kritiske og kompetente. Det var interessante, lærerike og engasjerende foredrag.

Etter lunsj gjennomgikk Nordskog-Inger og administrerende direktør Christian V. Dreyer den faglige og politiske statusen for reformen om tilstandsrapport ved boligsalg, i tillegg holdt Karl Rosen i advokatfirmaet Grette og Tore Strandbakken i Help Forsikring foredrag om henholdsvis meglers ansvar ved formidling av forsikringsprodukter og meglers opplysningsplikt ved (potensielle) lovlighetsmangler i boliger.

– Samlinger som dette er svært viktig. Her er faget, og ikke politikken i fokus, avslutter Nordskog-Inger.