Oktober er en historisk svak måned for prisutviklingen på boliger. En nedgang på 0,6 % fra september er derfor en indikasjon på at boligprisene er på en stigende trend. Etter to relativt sterke måneder i august og september er det fortsatt vanskelig å finne særlig markante spor av den europeiske finansuroen, i det norske boligmarkedet. Prisstigninger fra 4 prosent i Larvik til 12 prosent i Trondheim og Sandnes, i forhold til snittet i fjor, viser samtidig at utviklingen er svært forskjellig i ulike områder av landet.

Prisutviklingen er som forventet mens det høye aktivitetsnivået er noe i overkant av det vi så for oss, sier styreleder i Eff, Terje Buraas.

Boligprisene var 9,3 prosent høyere enn for ett år siden i oktober 2011.
Prisene endret seg ulikt for de forskjellige boligtypene også i denne perioden:
 Prisene på eneboliger falt med 2,9 prosent fra september til oktober 2011. Prisene i oktober 2011 var 6,7 prosent høyere enn i oktober 2010.
 Prisene på delte boliger falt med 0,5 prosent fra september til oktober 2011. Prisene i oktober 2011 var 8,2 prosent høyere enn i oktober 2010.
 Prisene på leiligheter var uendret fra september til oktober 2011. Prisene i oktober 2011 var 10,2 prosent høyere enn i oktober 2010. Det var ubetydelig forskjell på andels- og eierleiligheter

Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger omsatt i oktober 2011 var uendret fra september med 25 dager, 4 dager mindre enn i oktober 2010. Raskest gikk omsetningen i Trondheim og Bergen med 14 dager fra en bolig ble annonsert første gang til den ble registrert solgt. Tromsø hadde den lengste omsetningstiden med 54 dager. Prisutviklingen i Tromsø har vært preget av et tregt marked. Det har imidlertid bedret seg og omsetningstiden er nå 11 dager mindre enn oktober i fjor.

• Foreløpige tall: Statistikken produseres 2 virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig slik at vi også får med observasjonene for de to siste virkedagene. Vanligvis får ikke revisjonen store utsalg på tallene.
Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonsert på FINN.no, det vil si mellom 1/3 og 1/2-parten av alle boliger som omsettes i løpet av et år.
Areal: Til og med desember 2007 har vi brukt Boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. Fra og med januar 2008 har flere og flere boliger blitt solgt og registrert med Primærromsareal. Etter hvert kommer dette arealmålet til å overta

Regionale tall
Statistikken inneholder tall fra følgende byer, fylker og regioner i Norge gitt tilstrekkelig antall observasjoner:

Asker
Bærum
Follo
Øvre Romerike
Nedre Romerike
SNITT Akershus

O5 Frogner
O4 St.Hanshaugen
O3 Sagene
O2 Grünerløkka
O1 Gamle Oslo
O14 Nordstrand
O15 Søndre Nordstrand
O13 Østensjø
O12 Alna
O11 Stovner
O10 Grorud
O9 Bjerke
O8 Nordre Aker
O7 Vestre Aker
O6 Ullern
SNITT Oslo
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Resten av Østfold
SNITT Østfold

Hamar
Hedmark utenom Hamar
SNITT Hedmark
Lillehammer
Oppland utenom Lillehm.
SNITT Oppland

Drammen
Buskerud utenom Dram.
SNITT Buskerud

Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav
SNITT Vestfold

Telemark
Kristiansand
Agder utenom Krist.sand
SNITT Agderfylkene

Stavanger
Sandnes
Rogaland utenom S&S
SNITT Rogaland

B1 Arna og Åsane
B2 Bergenhus og Årstad
B3 Fana og Ytrebygda
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg
SNITT Bergen
Hordaland utenom Bergen
SNITT Hordaland

Møre- og Romsdal

T1 Sentrum og Byåsen
T2 Strindheim og Nardo
T3 Saupstad og Heimdal
SNITT Trondheim
Resten av Trøndelag
SNITT Trøndelagsfylkene

Tromsø
Resten av Nord-Norge
SNITT Nord-Norge

Ytterligere informasjon

Komplett statistikk kan også lastes ned – se under Boligprisstatistikk

Generelle kommentarer:
Terje Buraas
leder Eff
913 55 118

Leif J Laugen
nestleder Eff
992 40 690

Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk

PRESENTERT AV
Eiendomsmeglerforetakenes forening (Eff) og
Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)

i samarbeid med ECON Pöyry og FINN.no