- Prisene på sjøhytter i Norge stiger for syvende år på rad. Samtidig er det er solgt langt flere sjøhytter denne sesongen enn tidligere år og det spesielt etter 1. mai i kjølvannet av korona-utbruddet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge

Stor aktivitet

I løpet av det siste året ble det solgt 2.164 fritidsboliger ved sjøen, noe som er en oppgang på 9,5 prosent fra året før. I mai og juni 2020 ble det solgt 715 sjøhytter, noe som er 40,2 prosent flere enn i mai og juni i 2019.

Flest sjøhytter ble det solgt i nye Lindesnes kommune og nye Asker kommune med henholdsvis 78 og 73 hytter.

- Antall omsetninger i sjøhyttemarkedet i Norge har vært stabilt de siste årene, men i år har salget økt betydelig. Økningen er særlig stor etter 1. mai og inn mot sommeren. Dette har også vært tydelig i fjellhyttemarkedet, hvor antall omsetninger i mai og juni har økt med 77,8 prosent sammenlignet med 2019, sier Lauridsen.

- Kombinasjonen av tiltakene mot korona-utbruddet med reiserestriksjoner og den historiske null-renten har fått stor effekt i hyttemarkedet, sier han.

Økt salgstid

I snitt tar det 124 dager å selge en sjøhytte. Det er en økning på 23 dager fra samme periode året før.

Raskest gikk det å selge en fritidsbolig i Porsgrunn med et snitt på 33 dager. Tregest gikk det i Lyngdal med et snitt på 235 dager.

- Salgstiden i landet under ett øker, og dette tyder på at mange sjøhytter som har ligget lenge har blitt solgt. Dette stemmer også godt med tilbakemeldingene fra Eiendom Norges medlemmer, som melder om at interessen for sjøhytte er rekordstor nå inn mot sommeren, sier Lauridsen.

Lavere utbud

Per 17. juni 2020 er det 1490 sjøhytter til salg på Finn.no. Dette er 12,4 prosent færre enn på samme tid i 2019.

Det er flest hytter til salgs i Lindesnes, Kristiansand og Øygarden med henholdsvis 88, 47 og 37 fritidsboliger for salg.

- Den store etterspørselen etter sjøhytter har gjort at utbudet faller markant sammenlignet med i fjor. Selv om det selges rekordmange sjøhytter i Norge nå er sjøhytter for salg et knapphetsgode. Dette illustreres godt med at det i fritt salg omsettes en svært liten andel av den totale mengde hytter. I Hvaler kommune er det eksempelvis over 4300 hytter, men drøyt 1,5 prosent av dem er omsatt sist år, sier Lauridsen.

Presis prising

Det siste året har Færder vært landets dyreste sjøhyttekommune med en medianpris på kr. 6.000.000,-. Deretter følger Sandefjord og Tvedestrand på henholdsvis kr. 4.850.000,- og kr. 4.587.500,-.

I snitt ble hyttene som ble omsatt sist år solgt 0,6 prosent under prisantydning.

- Medianprisen er høy i mange områder, men på samme tid er det et stort spenn i prisklasser i sjøhyttemarkedet. Meglerne har også truffet godt med prisantydningene sist år med et svakt negativt avvik mellom pris og solgt pris. Det betyr at de fleste selgerne må akseptere en litt lavere pris, avslutter Lauridsen. 

Ytterligere informasjon:

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken og på Facebook.

For pressekontakter i lokale markeder se vårt arkiv her.

Om Eiendom Norges fritidsboligprisstatistikk

Fritidsboligprisstatistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og FINN.no.

Statistikken baserer seg på data fra FINN.no fritidsboliger solgt via eiendomsmegler.

2020 er definert som fra 18. juni 2019 til 17.juni 2020.

Utvalget er basert på kommuner der korteste avstand til kystlinje er mindre en 2 kilometer og høyde over havet er mindre enn 300 meter.

Prisutviklingen regionalt kan få betydelige utslag som følge av lavt volum og store variasjoner i kvalitet/beliggenhet for objektene som omsettes det enkelte år. Regionale data må derfor behandles med varsomhet.

Ved publisering av data, figurer o.l. fra statistikken skal Eiendom Norge, Eiendomsverdi og FINN.no oppgis som kilde.