Boligprisene har steget med 6,2 prosent det siste året.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 495 784 kr ved utgangen av mars.

- Boligprisene fortsatte å stige sterkt i mars. Så langt i 2022 har boligprisene i Norge steget med hele 7,6 prosent. Det gjør 1. kvartal 2022 til det sterkeste i boligprisstatistikkens historie sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

- Januar og februar var preget av et svært lavt tilbud i bruktboligmarked. Men i løpet av mars har tilbudssiden steget og spesielt i Oslo. Akkumulert så langt i år har salgsvolumet hentet seg mye inn igjen i løpet av mars sammenlignet med tidligere år, selv om det fortsatt er betydelig lavere enn i 2021, sier Lauridsen.

- I løpet av mars har det blitt lagt ut mange nye boliger for salg, og det har faktisk aldri tidligere blitt lagt ut så mange boliger for salg i Norge i løpet av en mars måned. Balansen i bruktboligmarkedet er i ferd med å bedre seg.

- Til tross for dette varsler mange av våre medlemmer om at det tar tid å få på plass tilstandsrapporter til boliger som skal ut for salg denne våren. Vi oppfordrer derfor boligselgere til å forberede boligsalget i god tid, sier Lauridsen.

Stort salg, større utbud og rask salgstid

I mars ble det solgt 8.976 boliger i Norge, noe som er 7,1 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2021.

Så langt i år er det solgt 20.676 boliger i Norge. Det er 13,7 prosent færre enn samme periode i fjor.

I mars ble det lagt ut 10.201 boliger for salg i Norge, noe som er 0,6 prosent flere enn i samme måned i 2021.

Så langt i år er det lagt ut 22.561 boliger for salg. Det er 6,4 prosent færre enn i samme periode i fjor.

- Selv om det er lagt ut rekordmange boliger i løpet av mars, så er det totalt sett lagt ut langt færre enn på samme tid i fjor, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 30 dager å selge en bolig i mars, ned fra 38 dager i februar. Kortest salgstid hadde Oslo og Bergen med 16 dager og lengst salgstid hadde Ålesund m/omegn med 57 dager.

- Salgstiden har gått betydelig ned i mange områder i Norge i mars, og spesielt i Oslo og Bergen går det nå svært raskt å selge en bolig, sier Lauridsen.

Fortsatt sterk vekst i mange områder

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mars hadde Tønsberg m/Færder med en oppgang på 2,2 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Trondheim med en sesongkorrigert oppgang på 0,7 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst har Bodø/m Fauske med en oppgang på 12,1 prosent etterfulgt av Tønsberg m/Færder med 11,9 prosent.

Oslo hadde den svakeste utviklingen i 12 måneders veksten med en oppgang på 4,1 prosent etterfulgt av Romerike på 4,3 prosent.

- I slutten av mars satte Norges Bank både opp styringsrenten og varslet syv renteøkninger frem til utløpet av 2023. I lys av dette er det grunn til å vente en mer moderat utvikling i boligprisene fremover.

- Like fullt er det andre faktor som trekker i motsatt retning, nemlig forventinger om høy lønnsvekst og utfordringer i nyboligmarkedet, blant annet knyttet til økte materialkostnader på stål, trevirke og betong og forstyrrelser i globale forsyningslinjer. Blir det utfordringer for realiseringen av nye boligprosjekter, så kan dette også få innvirkning på bruktboligprisene, avslutter Lauridsen.