- Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk viser en historisk sterk oppgang i utleieboligprisene i Norge i tredje kvartal, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Sterkest vekst hadde Stavanger og Sandnes med en oppgang på 4,7 prosent etterfulgt av Oslo med 2,5 prosent og Trondheim med 0,3 prosent. I Bergen sank leieprisene med 2,5 prosent.

- Den sterke veksten i leieprisene vi har sett i kjølvannet av pandemien fortsatte i tredje kvartal, og det er særlig i Stavanger-regionen og i Oslo at veksten i leieprisene er sterk.

- Utviklingen stemmer godt med den sterke oppgangen i oljenæringen som preger økonomien på Sør-Vestlandet. Og i Oslo fortsetter stigningen i leieprisene trolig som følge av de vedvarende problemene knyttet til boligbygging i hovedstaden, sier han.

Stor vekst i oljehovedstaden og lavt utbud

Sterkest leieprisutvikling det siste året hadde Stavanger/Sandnes med en oppgang på 15,3 prosent etterfulgt av Oslo med 6 prosent. Deretter fulgte Bergen med en oppgang på 3,9 prosent og Trondheim med en oppgang på 2,5 prosent.

- Leieprisene i Stavanger-regionen begynner nå å nærme seg topp-nivået før oljebremsen i 2014, og i rene tall er veksten svært stor gjennom året. Den svake utviklingen i både leie- og eie-boligmarkedet i regionen er definitivt over, sier han.

- I Oslo har leieprisene historisk ligget nær utviklingen i konsumprisindeksen, og byen har ikke hatt store sesong- eller konjunktursvingninger som i de andre store byene i Norge. De siste kvartalene har imidlertid leieprisene gjort et kraftig byks oppover, etter en svak utvikling under pandemien, sier Lauridsen.

Antall boliger til leie på Finn.no i de store byene ved utgangen av andre kvartal til 2022 er 2169. Av disse er 1090 i Oslo, 442 i Bergen, 400 i Trondheim og 237 i Stavanger/Sandnes.

- Ved inngangen til oktober er fortsatt tilbudet av utleieboliger lavt. I Oslo har utbudet økt noe siden i sommer, mens det har vært en svak nedgang i Bergen og Stavanger/Sandnes. I Trondheim økte utbudet, sier han.

Høyere leiepriser rammer de svakeste hardest

- På grunn av sterk prisvekst i samfunnet målt som KPI og økte renter er det ikke overraskende at leieprisene øker. Mange KPI-regulerer husleiene og høyere rente gir høyere avkastningskrav for utleiere, sier Lauridsen.


- Dette i kombinasjon med skarpere beskatning av utleieboliger og særlig lav boligbygging i Oslo reduserer tilbudet av utleieboliger og fører samlet til høyere leiepriser.

- Utleieboligmarkedet i Norge er dominert av småskala private utleiere, og rammebetingelsene for disse avgjørende for at mange i det hele tatt leier ut en bolig. På samme tid har leietagere som regel svakere økonomi enn gjennomsnittet i Norge. Det betyr at øke leiepriser rammer de svakeste av oss sterkere, sier han.

- Vi må har det samlede tilbudet av utleieboliger i Norge i bakhodet når vi gjør endringer av betingelsene for utleiemarkedet i Norge, avslutter han.

Om Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi, FINN og profesjonelle utleieaktører.

Statistikken utarbeides av Eiendomsverdi med data fra FINN, Utleiemegleren, Heimstaden, Krogsveen, Leiebolig, Sem & Johnsen og USBL.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av utleieboligprisstatistikken ved angivelse av Eiendom Norge og Eiendomsverdi AS som kilde.