– April måned viser at det fremdeles er stor aktivitet i boligmarkedet. Alle regioner har prisoppgang både i april måned og samlet for de siste 12 månedene. Selv om vi har en mer moderat prisutvikling enn i fjor høst, er det fremdeles som en sterk prisutvikling å regne, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

Det ble solgt 8.146 boliger i april, en økning på 14,4 prosent sammenlignet med april 2014. Hittil i 2015 er det solgt 30.011 boliger, 13,7 prosent flere enn i 2014.

– Så langt i år har vi med solid margin ny rekord i antall solgte boliger. Selv om tilbudssiden øker med flere nyboligprosjekter i markedet, er det stor etterspørsel etter de boligene som legges ut. Det merker vi spesielt i markedet for de minste sentrumsnære boligene, et etterspørselspress som påvirker resten av bolighierarkiet, sier Dreyer.

Ved utgangen av april var det 13.973 boliger til salgs på Finn.no, noe som er 5,2 prosent lavere enn i 2014. Nivået ligger likevel vesentlig over antall boliger til salgs i perioden 2011-2013.

Det tok i gjennomsnitt 33 dager å selge en bolig i Norge i april, i tilsvarende periode i 2014 tok det 38 dager. Raskest gikk det i Bergen der det i gjennomsnitt tok 13 dager å selge en bolig. I Sogn og Fjordane tok det i gjennomsnitt 117 dager å selge en bolig.

– Som forventet har antall boliger for salg økt mye i løpet av april. Så langt har markedet absorbert store deler av de boligene som har kommet for salg. Likevel forventer vi at tilbudssiden vil fortsette å øke, og vil bidra til en god balanse i markedet i de neste månedene, sier Dreyer.

Selv om alle regioner hadde prisvekst i april måned, var forskjellene store. Sterkest vekst var det i Drammen med 1,8 prosent, samt Moss og Asker som hadde en vekst på 1,7 prosent. Svakest vekst har Stavanger og Sandnes med 0,4 og 0,6 prosent.

Alle regioner har en positiv 12 måneders vekst, der Tromsø og Oslo har den sterkeste veksten på henholdsvis 14,6 og 11,4 prosent. Svakest 12 måneders vekst blant byene finner vi i Sandnes/Stavanger og Skien med vekst på henholdsvis 1,3 og 2,0 prosent.

– De regionale forskjellene er fremdeles store. Likevel er det overraskende at Stavanger-regionen har en såpass god prismessig utvikling når vi samtidig vet at antall boliger for salg er på et rekordhøyt nivå, sier Dreyer.

Ytterligere informasjon: Komplett statistikk kan lastes ned påwww.eiendomnorge.no. Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer:

Christian Vammervold Dreyer Administrerende direktør Mobil 907 24 999

Leif J. Laugen Styreleder Mobil 992 40 690

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Om Eiendomsmeglerbransjen boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no. Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år. Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde