Boligprisene er nå 3,1 prosent høyere enn for et år siden.

– Den moderate prisutviklingen i boligmarkedet vedvarte i november, og utviklingen så langt i 2019 ligger tett på Eiendom Norges prognose med en oppgang på 3 prosent. Vi har nå snart lagt bak oss to år med moderat prisvekst, noe som er den lengste sammenhengende perioden med moderat prisutvikling som vi har hatt i det norske boligmarkedet, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Fortsatt stor aktivitet

I november ble det solgt 7.154 boliger i Norge, noe som er 2,3 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2018. Så langt i 2019 er det solgt 2,7 prosent flere boliger enn i samme periode i 2018.

I november ble det lagt ut 6.752 boliger til salgs i Norge, noe som er 2,6 prosent færre enn i samme måned i 2018. Så langt i 2019 er det lagt ut 2,5 prosent flere boliger for salg enn i samme periode i 2018.

– Veksten i antall solgte boliger og antall nye boliger på markedet har avtatt noe i november. Til tross for dette er nivåene historisk høye. Akkumulert for året har det aldri vært solgt så mange boliger ved utgangen av november. 2019 vil bli et nytt rekordår målt i antall boligtransaksjoner, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 53 dager å selge en bolig i november 2019. Det er en økning fra 47 dager i oktober. Raskest salgstid hadde Oslo med 27 dager og tregest salgstid hadde Stavanger/m omegn med 89 dager.

– Omsetningstiden er stabil, og i snitt har omsetningstiden gjennom hele året ligget høyere enn tidligere år. Dette er naturlig gitt det store utbudet i boligmarkedet, sier Dreyer.

Regional prisutvikling

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i november hadde Follo og Tønsberg m/Færder med en oppgang 0,8 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Stavanger m/omegn med en nedgang på 0,8 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Fredrikstad/Sarpsborg med 6,3 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en nedgang på 2,6 prosent.

– Markedet har i store deler av 2018 og hele 2019 vært kjennetegnet av en moderat prisutvikling, stor aktivitet og små regionale forskjeller. Vi venter denne utviklingen vil fortsette i desember og inn i 2020.

– Den 15. november fastsatte finansminister Siv Jensen (Frp) den nye boliglånsforskriften gjeldende fra 1. januar til 31. desember 2020. Vi støtter finansministeren i å videreføre forskriften uten vesentlige endringer, og samtidig legge opp til en grundigere evaluering av den i 2020. Det er klokt sett i lys av den moderate utviklingen vi har hatt i boligmarkedet over en lengre periode nå, samt at det er behov for mer kunnskap om effektene av denne type virkemidler på boligpriser og gjeld, avslutter administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Eiendom Norges prognose for boligmarkedet 2020 slippes tirsdag 17. desember 2019.

Mer informasjon:

For praktiske spørsmål om boligprisstatistikken: Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.