Korrigert for sesongvariasjoner på landsbasis falt prisene med 0,1 prosent. Boligprisene i Stavanger har en svakere utvikling enn landet under ett, både for februar og de siste 12 måneder.

Prisene i Stavanger har de siste 12 månedene falt med 4,1 prosent. Regionen har en vesentlig svakere prisutvikling enn landet for øvrig, hvor boligprisene har gått ned med 1,1 prosent i samme periode.

Det ble solgt 238 boliger i februar, mot 227 boliger i februar 2013, en svak oppgang sammenlignet med samme periode i fjor. Gjennomsnittlig formidlingstid i februar er 55 dager, mot 48 dager i gjennomsnitt i Norge under ett. Dette vitner om at det er et stabilt marked i regionen.

Gjennomsnittsboligen i Stavanger kostet i januar 2014 kroner 3 325 000,-.

Ytterligere informasjon:
Komplett statistikk kan lastes ned på www.eff.no.
Følg Eff på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer Stavanger region:
Eivind Chr. Dahl                                           Rudolf Ottesen
Daglig leder, DNB Eiendom Stavanger        Regiondirektør Eiendomsmegler Vest
Mobil 41144040                                            Mobil 907 80 311

Rune Bertelsen                                            Kristen Helland
Regionsjef, Eiendomsmegler1                     Daglig leder, Aktiv Eiendomsmegling Jæren
Mobil 928 06290                                           Mobil 911 81 211

Kurt Frafjord
Regionansvarlig Krogsveen, Rogaland,
Mobil: 928 06 865

For kommentarer nasjonalt:
Christian Vammervold Dreyer             Leif J. Laugen
Administrerende direktør                     Nestleder i styret, Eff
Mobil 907 24 999                                   Mobil 992 40 690

For spørsmål av praktisk art:
Erik Lundesgaard                               Hanne K. Railo
Kommunikasjonssjef                         Administrasjonsansvarlig
Mobil 958 81 987                               Mobil 901 04 163

Om Eiendomsmeglerbransjen boligprisstatistikk:
Statistikken er et samarbeid mellom Eff, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70% av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Ved publisering av data, figurer o.l. fra statistikken skal Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff), Eiendomsverdi og Finn.no oppgis som kilde.