– Etter at Forbrukarombodet sette søkjelyset på tendensar til lokkepris i vinter, har bransjeorganisasjonane Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge begge sett i verk tiltak for å hindre bruk av lokkepris. Forbrukarombodet ser positivt på tiltaka, men tilbakemeldingar frå forbrukarar viser at det framleis førekjem uheldige tilfelle som bransjen må ta tak i, skriver Forbrukerombudet i en pressemelding 17 mars.

Forbrukerombud Gry Nergård varsler de kommer til å føre tilsyn med bransjen,dersom det viser seg å være behov for det.

– Vi er glade for, men ikke overrasket over, at Forbrukerombudets tilsyn ikke avdekket systematisk bruk av lokkeprising, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

– Vi vil likevel følge Forbrukerombudets oppfordring om å overvåke utviklingen i tiden fremover, og vi vil slå hardt ned på eventuelle brudd på regelverket. Eiendomsmeglingsbransjen har nulltoleranse når det gjelder bruk av lokkeprising, sier Dreyer.