I dag kl. 10.00 la H-Frp regjeringen og finansminster Siv Jensen frem sitt første eget forslag til statsbudsjett.

Hovedtrekkene i budsjettforslaget er:

 • Regjeringen foreslår et budsjett på totalt 1199 milliarder, opp 7,4 % fra 2014.
 • Regjeringen anslår at oljefondet vil være på over 6000 milliarder ved inngangen til 2015.
 • Formueskattesatsen reduseres fra 1% til 0,75%. Bunnfradraget heves fra 1 til 1,2 millioner eller 2,4 millioner for ektepar.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 55 milliarder til samferdsel og 40 milliarder til infrastrukturfondet de opprettet i 2014. Det innebærer en økning i veibudsjettet på 12% og en økning i togbudsjettet på 8,7%.

De viktigste boligpolitiske sakene er:

 • Regjeringen foreslår en uendret ramme til Husbanken på totalt 20 milliarder.
 • Regjeringen foreslår ingen endringer i likningsverdsettelsen av primærboligen og fritidsbolig. Likningsverdien på sekundærbolig nummer to og øvrige økes fra 60 til 80 %. Likningsverdien av den første sekundærboligen endres ikke.
 • Regjeringen foreslår å øke normrenten på boliglån i Statens Pensjonskasse fra 1,25% til 1,5%, slik at det blir mer harmonisert med ordinære boliglån.
 • Regjeringen foreslår 670 millioner i tilskudd til utleieboliger.
 • Regjeringen foreslår å bygge 1500 studentboliger i 2015.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner til ByggNETT-prosjektet for digitalisering av plan- og byggesaksbehandling.
 • Regjeringen gjør ingen endringer i BSU ordningen.

Samferdsel og digitalisering
– Retningen på forslaget til statsbudsjett for 2015 er positivt med økte bevilgninger til samferdsel og satsning på digitalisering av saksbehandling for plan- og byggesaker og flere andre digitaliseringsprosjekter, sier Christian Vammervold Dreyer.

– Nå forventer vi at regjeringen klarer å gjennomføre de store ambisjonene innen samferdsel og digitalisering av offentlige tjenester i 2015. Det er viktig for vår bransje, stabil boligbygging og mer hensiktmessige samferdselsinvesteringer i takt med befolkningsveksten.

Økt beskatning av sekundærbolig
– Jeg er mer skeptisk til forslaget om å øke likningsverdsettelsen av sekundærbolig nummer to og øvrige, sier Dreyer.

– Jeg er redd dette kan gi økt press på utleiemarkedet, fordi det kan bli mindre attraktivt å investere i eiendom. Dette kan også gi direkte utslag i mindre boligbygging. Imidlertid er dette noe vi har ventet på, fordi mange fagøkonomer nasjonalt og internasjonalt har hevdet at eiendom i Norge skattes for lavt sammenlignet med blant annet aksjer.

-At regjeringen ikke endrer likningsverdsettelsen av primærbolig, er positivt for å opprettholde den norske boligmodellen, hvor 8 av 10 til en hver tid eier sin egen bolig, sier Dreyer.

Savner dokumentavgiften og ROT
– Vi har i de siste månedene gjort regjeringspartiene  i Norge oppmerksomme på at de har «glemt» avskaffelse av dokumentavgiften i regjeringsplattformen fra 2013, sier Dreyer.

– Jeg savner en redusering av denne forhatte og urettferdige avgiften i forslaget til budsjett, og håper regjeringen vil gjøre noe grep før stortingsvalget i 2017.

Regjeringen lovet i regjeringsplattformen å utrede ROT-fradrag for oppussing og vedlikehold av egen bolig.

– Jeg savner dette i budsjettforslaget, og synes det er skuffende at finansministeren Siv Jensen (Frp) ennå ikke har satt i gang å utrede dette som lovet i 2013, sier Dreyer.

Få boligpolitiske endringer
– Sett med boligpolitiske øyne er det få endringer sammenlignet med 2014-budsjettet. Nivået på rammene til Husbanken, tilskudd til uteleieboliger og bygging av studentboliger er omtrent på samme nivå som i 2014.

– Dessuten er signalene overfor boliglånstagere i Statens Pensjonskasse på lik linje med i fjor. Regjeringens ambisjon er at denne type boliglån skal harmoniseres med ordinære boliglån, sier Dreyer.

Statsbudsjettet i sin helhet finner du her.