25 november 2016 gikk høringsfristen til forslag til lov om gjeldsregister av Barne- og likestillingsdepartementet og statsråd Solveig Horne (Frp) ut.

-Vi er glade for at gjeldsregister omsider blir en realitet, da dette både har vært diskutert i en årekke og noe vi i eiendomsmeglingsbransjen også har etterlyst, sier administrende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Det er grunn til å være på vakt på de konsekvenser stor og økende forbruksgjeld kan få både for den enkelte og for samfunnet.

Eksempelvis har det kommet en rekke anekdotiske bevis på at det er utbredt at førstegangskjøpere dekker egenkapitalkravet ved boliglån med forbrukslån. Hvis dette er tilfelle, er en slik trend meget uheldig for den enkelte som setter seg i en meget risikoutsatt posisjon, ved en eventuell renteoppgang eller boligprisfall.

For samfunnet, kan det som beskrives i høringsnotatet, blant annet forsterke en eventuell nedkonjunktur i økonomien.

– Et privat gjeldsregister med krav om konsesjon for gjeldsregisterforetak er etter Eiendom Norge syn en fornuftig innretning av et gjeldsregister sett i lys av det er personvernsensitive data som skal behandles. Det er imidlertid vesentlig at informasjon som registreres er korrekt og oppdatert, og at all relevant usikret gjeld faktisk blir registrert i registeret, sier Dreyer.