Den 2. mars avsa Borgarting Lagmannsrett dom i den såkalte Kalvetangen-saken mellom Tryg Forsikring og AmTrust om krav om erstatning mot eiendomsmeglers forsikringsselskap.

I sammendraget av saken skriver retten:

Et eierskifteforsikringsselskap hadde inngått avtale med en eiendomsmegler om formidling av eierskifteforsikring. Eiendomsmegleren opptrådte erstatningsbetingende uaktsomt ved salg av slik forsikring i forbindelse med et eiendomsmeglingsoppdrag, og eierskifteforsikringsselskapet reiste krav mot meglerens ansvarsforsikringsselskap om dekning av det påførte tapet. Ansvarsforsikringsselskapet ble frifunnet. Lagmannsretten la til grunn at formidling av eierskifteforsikring falt utenfor dekningsområdet for den lovpålagte sikkerhetsstillelsen, jf.eiendomsmeglingsloven § 2-5, da formidling av eierskifteforsikring ikke kunne anses som utøvelse av eiendomsmeglingsvirksomhet. Meglerens ansvarsforsikring rakk heller ikke lenger enn den lovpålagte sikkerhetsstillelsen.

– Dette betyr at det er riktig, som Eiendom Norge har påpekt tidligere, at eiendomsmeglingsselskapet i sin avtale med eierskifteforsikringsselskapet regulerer forholdet i forbindelse med feiltegning av forsikring, sier Eiendom Norges fagsjef, HanneNordskog-Inger.

Les dommen i sin helhet her.