25. februar 2015 la regjeringen frem forslag til flere forenklinger i byggteknisk forskrift (TEK10) og byggesaksforskriften (SAK10).

Endringen vil gjøre det betydelig enklere og billigere å ta i bruk en større del av eldre boliger til nye formål, for eksempel gjøre om et loft til et soverom, eller en kjeller til en tv-stue.

– Vi vil gjøre det enklere og billigere å tilpasse eksisterende boliger og øke tilgangen på utleiehybler, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

– Dette er en kjærkommen forenkling både for å redusere byråkrati og legge til rette for flere utleieboliger, sier Eiendom Norges administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer.

– I et så presset boligmarkedet som i dag trenger vi alle de utleieboliger vi kan få, og det er bra at flere boligeierne nå lovlig kan leie ut del av egen bolig, sokkelleilighet eller hybel, sier Dreyer.