Onsdag 24. februar holdt administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge foredrag på Høgskolen i Sørøst-Norge campus Bø (tidligere Høgskolen i Telemark).

Eiendomsmeglerutvalget på Bø arrangerte Eiendomsmeglerdagen 2016, der også en rekke foretak som Nordvik & Partners Frogner, R8- gruppen Skien, Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag og Krogsveen foredro.

-Det er alltid veldig hyggelig og ikke minst viktig å treffe studentene på deres hjemmebane. Jevnt over opplever vi studentene som interesserte, engasjerte og kunnskapstørste, en positiv energi som lover godt for den fremtidige bransjen, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Selv om søkertallet til eiendomsmeglerstudiet har gått noe ned, så er opptakstallet på historisk svært høye nivåer. Det er nå samlet cirka 2000 studenter på eiendomsmeglerstudiet i Norge, noe som mye når bransjen totalt sysselsetter cirka 5000 ansatte.

-Mange av studentene som nå er på studiet vil nok erfare at det er stor kamp om de jobbene som er tilgjengelig. Det er derfor viktig å jobbe proaktivt mot foretakene for å skape relasjoner inn i arbeidslivet, sier Dreyer.

I mars vil fagsjef Hanne Nordskog-Inger besøke Høgskolen i Hedmark, campus Rena.