I mars i år skrev Forbrukertilsynet et brev til bransjen om at de ville lage en ny veileder som skal erstatte den nåværende bransjenormen for markedsføring av bolig. De varslet at den ville komme før sommeren, men ferdigstillelsen av veilederen er utsatt til over ferien.

– Eiendom Norge har ved flere anledninger gitt uttrykk for at dagens bransjenorm er utdatert. Den nåværende bransjenormen tar utgangspunkt i at boliger fortsatt primært annonseres i avis. Den nye veilederen tar hensyn til dagens medielandskap, sier fagsjef i Eiendom Norge, Hanne Nordskog-Inger.

– Forbrukertilsynet tar sikte på å utarbeide en veiledning som speiler dagens markedsføringssituasjon, samt tar høyde for videre utvikling så godt det lar seg gjøre, skriver Forbruketilsynet i et brev sendt til blant andre Eiendom Norge.

– En veiledning utgitt av Forbrukertilsynet alene vil gi oss en større og nødvendig fleksibilitet for å utøve tilsynet på en hensiktsmessig måte enn en bransjenorm vedtatt av flere parter med ulike interesser. Vi vil lettere kunne foreta løpende oppdateringer og tilpasse veiledningen i takt med samfunnsutviklingen, noe som vil bidra til å gjøre vårt tilsyn mer effektivt, står det videre i brevet.

Forbrukertilsynet vil delta på vårt fagforum 30. august. Husk å melde deg på!