Eiendom Norge har ved flere anledninger gitt uttrykk for at dagens bransjenorm er utdatert. Bransjenormen tar utgangspunkt i at boliger fortsatt primært annonseres i avis. Den nye veilederen tar hensyn til dagens medielandskap.

– Forbrukertilsynet tar sikte på å utarbeide en veiledning som speiler dagens markedsføringssituasjon, samt tar høyde for videre utvikling så godt det lar seg gjøre, skriver Forbruketilsynet i et brev sendt til blant andre Eiendom Norge.

– En veiledning utgitt av Forbrukertilsynet alene vil gi oss en større og nødvendig fleksibilitet for å utøve tilsynet på en hensiktsmessig måte enn en bransjenorm vedtatt av flere parter med ulike interesser. Vi vil lettere kunne foreta løpende oppdateringer og tilpasse veiledningen i takt med samfunnsutviklingen, noe som vil bidra til å gjøre vårt tilsyn mer effektivt, står det videre i brevet.

Forbrukertilsynet tar sikte på å ferdigstille en veileder allerede før sommeren 2018.

Forbrukertilsynet vil også delta på fagforum hos Eiendom Norge onsdag 14. mars.