Til stede på mottagelsen i regi av Forbrukerombudet var mange representanter fra ulike foretak, myndighetsorganer og bransjeorganisasjoner, deriblant Norges Eiendomsmeglerforbund (Nef) og Eiendom Norge.

Fra myndighetene var forbrukerminister Solveig Horne (Frp), Finantilsynets direktør Morten Baltzersen og Forbrukerrådets direktør Randi Flesland med flere representert.

– Gry Nergård har vært et meget dyktig forbrukerombud. Fra eiendomsmeglingsbransjen har opplevd henne som lyttende, konstruktiv, rettferdig, men også tydelig og tøff, sier Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer.

– Hennes ettermæle som forbrukerombud kan oppsummeres med at hun har sloss for forbrukernes beste og har ønsket løsninger gjennom god dialog med næringslivet, sier Dreyer.

– Et ombud bør søke løsninger gjennom dialog og samarbeid med berørte bransjer, og her har Nergård vært et eksempel til etterfølgelse. Vi synes det er synd at åremålet nå går ut, og ønsker henne lykke til med nye utfordringer i Finans Norge, avslutter Dreyer.