Denne uken vedtok stortinget flere endringer i eierseksjonsloven. I høringen til endringsforslaget leverte Eiendom Norge høringssvar hvor viktigheten om å knytte sammen eierseksjonsloven og plan- og bygningsloven var hovedfokus.

Eiendom Norge skrev i sitt høringssvar:  – Det er særskilt viktig at forslaget om harmonisering av eierseksjonsloven og plan- og bygningsloven gjennomføres. Forslaget vil gi vesentlig økt forbrukertrygghet.

Det ble trukket frem at forbrukeren ved flere tilfeller har endt opp med å kjøpe «katta i sekken», som i dette tilfelle vil si en bo-enhet som ikke er godkjent til å bo i.

I innstillingen til kommunal- og moderniseringsdepartementet sier de seg enige i det blant annet Eiendom Norge sier: – Departementet har kommet til at forbrukerinteresser og andre samfunnsmessige hensyn med stor tyngde taler for at eierseksjonsloven bør kobles til plan- og bygningsloven når det gjelder kravene til å opprette en boligseksjon (eierseksjonsloven) og kravene til en boenhet (plan- og bygningsloven).

Krav til dokumentasjon

Eiendom Norge skriver også i sitt høringssvar at en egenerklæring fra boligselger ikke er nok for å garantere godkjent boenhet. Dette støttes av innstillingen til departementet.

– Kravet til dokumentasjon kan gjøres svært enkelt ved ikke å kreve annet enn en egenerklæring fra søker om at lovlig bruk til bolig er etablert. Departementet mener imidlertid at den sikreste måten å oppnå formålet med regelen, er at søkeren må fremlegge dokumentasjon på at omsøkte seksjon(er) er godkjente boenheter.

Videre er departementet enige i flere andre ting som Eiendom Norge tok opp i sitt høringssvar. Det som fikk mest medieoppmerksomhet var at Stortinget stemte i mot innstillingen på punktet om å hindre bakveier for å eie mer enn en enhet i et sameie.