Boligprisene for mai var 0,1 prosent høyere enn i april. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,1 % høyere enn i forrige måned. Boligprisene er nå 6,5 prosent høyere enn i mai 2012, og 5,8 prosent høyere enn gjennomsnittsprisen for 2012.

– Maitallene er som forventet. Normalt flater boligprisene ut i mai og juni fordi flere bruktboliger legges ut for salg i vårmånedene. Denne trenden gjør seg også gjeldende i år. Antall bruktboliger som er lagt ut for salg nå i mai, har vært høyere enn tilsvarende måned i fjor og vesentlig høyere enn i april. En unormal kald april måned kan tyde på at flere har valgt å vente med boligsalget til våren er i emning, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

Samtidig viser prisstatistikken at antall solgte boliger har gått betydelig ned i mai sammenliknet med tilsvarende måned i fjor, og salgstallene er kun marginalt høyere enn forrige måned, til tross for et relativt høyt utbud av bruktboliger i mai måned. Antall solgte boliger i mai er ca. 14 prosent lavere enn tilsvarende måned i fjor, noe som delvis kan forklares med mange helligdager.

– Omsetningstallene viser også at boligmarkedet nå er preget av en sterkere tilbudsside enn tidligere i år. Det er flere objekter å velge mellom og mindre konkurranse mellom potensielle kjøpere. Budrundene går litt tregere og flere visninger må kanskje påregnes før boligen selges. Dette bidrar til å dempe prisutviklingen, sier Dreyer.

Forskjellig prisutvikling for de ulike boligtypene
Boligprisstatistikken viser følgende prisutvikling for de ulike boligtypene.
– Prisene på eneboliger steg 0,9 prosent fra april, og var 6,4 prosent høyere enn i mai 2012. – Prisene på delte boliger falt med 0,7 prosent fra april, og var 4,7 prosent høyere enn i mai 2012. – Prisene på leiligheter steg med 0,1 prosent fra april, og var 7,0 prosent høyere enn i mai 2012.

Tromsø har størst prisstigning
Prisutviklingen for de største byene viser at Tromsø fortsatt innehar den sterkeste prisveksten. Boligprisene i ishavsbyen har de siste 12 månedene steget hele 11,8 prosent. Trondheim og Sandnes følger deretter med henholdsvis 9,2 prosent og 8,1 prosent. Kristiansand ligger nederst med kun 0,6 prosent prisvekst det siste året.

– Dette viser at vi fortsatt har et differensiert boligmarked i Norge, hvor boligprisutviklingen varierer mye, både fra by til by, og fra fylke til fylke. Det bygges fortsatt for få boliger i typiske pressområder, som bidrar til en sterkere prisvekst i disse områdene. Andre steder, hvor det foreligger et mer ”mettet” boligmarked, vil prisutviklingen være mer moderat, sier Dreyer.

Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger var 28 dager i mai, 1 dag mindre enn i april og samme formidlingstid som tilsvarende måned i fjor. Boligene selges raskest i Trondheim med kun 14 dagers formidlingstid, mens på bunn ligger Agderfylkene med 54 dagers formidlingstid.

Om undersøkelsen: Foreløpige tall: Statistikken produseres to virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig slik at vi også får med observasjonene for de to siste virkedagene. Vanligvis får ikke revisjonen store utslag på tallene.
Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonserte på FINN, det vil si mellom 1/3 og 1/2-parten av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.
Areal: Til og med desember 2007 har vi brukt Boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. Fra og med januar 2008 har flere og flere boliger blitt solgt og registrert med Primærromsareal. Dette arealmålet har nå så å si overtatt helt.

Regionale tall Statistikken inneholder tall fra følgende byer, fylker og regioner i Norge gitt tilstrekkelig antall observasjoner:

Asker
Bærum
Follo
Øvre Romerike
Nedre Romerike
SNITT Akershus

O5 Frogner
O4 St.Hanshaugen
O3 Sagene
O2 Grünerløkka
O1 Gamle Oslo
O14 Nordstrand
O15 Søndre Nordstrand
O13 Østensjø
O12 Alna
O11 Stovner
O10 Grorud
O9 Bjerke
O8 Nordre Aker
O7 Vestre Aker
O6 Ullern
SNITT Oslo
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Resten av Østfold
SNITT Østfold

Hamar
Hedmark utenom Hamar
SNITT Hedmark
Lillehammer
Oppland utenom Lillehm.
SNITT Oppland

Drammen
Buskerud utenom Dram.
SNITT Buskerud

Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav
SNITT Vestfold

Telemark
Kristiansand
Agder utenom Krist.sand
SNITT Agderfylkene

Stavanger
Sandnes
Rogaland utenom S&S
SNITT Rogaland

B1 Arna og Åsane
B2 Bergenhus og Årstad
B3 Fana og Ytrebygda
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg
SNITT Bergen
Hordaland utenom Bergen
SNITT Hordaland

Møre- og Romsdal

T1 Sentrum og Byåsen
T2 Strindheim og Nardo
T3 Saupstad og Heimdal
SNITT Trondheim
Resten av Trøndelag
SNITT Trøndelagsfylkene

Tromsø
Resten av Nord-Norge
SNITT Nord-Norge

Ytterligere informasjon
Komplett statistikk kan også lastes ned fra www.eff.no og “Boligprisstatistikk”

For kommentarer:
Christian Vammervold Dreyer
Adm. dir Eff
907 24 999

Hanne K. Railo
daglig leder Eff
901 04 163

Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning
Styreleder Eff
913 39 223

For lokale kontaktpersoner, se www.eff.no

Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk
Presentert av
Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff)
i samarbeid med Eiendomsverdi og FINN