Boligprisene er nå 2,7 prosent høyere enn for ett år siden.

– I september sank boligprisene i alle deler av landet, noe som er normalt for måneden å være, og vi legger nå bak oss fire måneder med tilnærmet flat sesongkorrigert prisutvikling. Dette tyder på at det er god balanse mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet nå, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Stor aktivitet

I september ble det solgt 9.161 boliger i Norge, noe som er 4,6 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017.

– I likhet med i august ble det også i september solgt mange boliger sammenlignet med foregående år. Det har aldri tidligere blitt solgt så mange bruktboliger per tredje kvartal enn i år, sier Dreyer.

I september ble det lagt ut 10.652 boliger for salg i Norge, noe som er 2,6 prosent flere enn i samme måned i fjor.

– Det er kommet flere boliger for salg i september enn tidligere år, men veksten i nye bruktboliger på markedet har avtatt sammenlignet med foregående måneder. Til tross for dette er tilbudssiden fortsatt gjennomgående stor over hele landet, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 43 dager å selge en bolig i september 2018, noe som er fem dager færre enn i august 2017. Av byene hadde Hamar m/Stange raskest salgstid med 20 dager og Stavanger m/omegn tregest salgstid med 76 dager.

– Det er en høyere gjennomsnittlig salgstid i det meste av landet enn hva vi har sett de senere årene, og de fleste boligkjøperne opplever nok at de har mange boliger å velge blant, sier Dreyer.

Fortsatt moderat prisutvikling

I september var det en nedgang i boligprisene i alle områder i Norge.

Minst prisnedgang hadde Kristiansand med 0,1 prosent. Størst prisnedgang hadde Ålesund m/omegn med 2,1 prosent.

Fredrikstad/Sarpsborg har sterkest 12 måneders vekst med en oppgang på 4,8 prosent, mens svakest 12 måneders vekst har Stavanger m/omegn med en oppgang på 0,3 prosent.

–12 måneders veksten de siste årene vært preget av store regionale forskjeller. Så langt i 2018 har utviklingen vært mer ensartet over hele landet, og boligmarkedet fra sør til nord preges nå av en moderat prisutvikling, sier Dreyer.

–  I de kommende månedene forventer vi at det vil fortsette å komme mange nye boliger og bruktboliger på markedet, noe som vil bidra til en stabilt høy tilbudsside, og det spesielt i de store byene. Til tross for at styringsrenten som ventet ble satt opp i september, så er etterspørselen fremdeles sterk. Det ligger til rette for at den moderate prisutviklingen og høye aktivitetsnivået vil vedvare også i tiden fremover, avslutter Dreyer.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no. Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer:

Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør, mobil 907 24 999

Grethe Wittenberg Meier, styreleder, mobil 991 52 164

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

For praktiske spørsmål om boligprisstatistikken:

Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.