Omsetningsnedgangen var sterkest i flere av landets mest populære vintersportskommuner. Det viser den årlige analysen av markedet for fritidsboliger på fjellet som Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) og FINN har fått utarbeidet av TNS Gallup.

Det var en flat prisutvikling for fritidsboliger på fjellet i 2011, og antallet solgte enheter har gått ned med 19 prosent sammenliknet med 2010. Omsetningsnedgangen var sterkest i flere av landets mest populære vintersportskommuner. Det viser den årlige analysen av markedet for fritidsboliger på fjellet som Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) og FINN har fått utarbeidet av TNS Gallup.

I 2011 ble det solgt 1798 fritidsboliger på fjellet via megler/advokat, mot 2218 solgte enheter i 2010 og 2081 enheter i 2009. Dette er en nedgang på 19 prosent fra 2010, og en nedgang på 14 prosent fra 2009. Gjennomsnittsprisen for en fritidsbolig på fjellet var 1 709 000 kroner i 2011, om lag på samme nivå som i 2010 og 1 prosent økning fra 2009.

– Den flate prisutviklingen på fjellet skiller seg vesentlig fra utviklingen i boligmarkedet med betydelig prisoppgang de senere år. For fritidseiendommer på fjellet er det definitivt kjøpers marked. For flere av Norges mest populære vintersportssteder har både antall solgte hytter og prisene gått ned i 2011, sier nestleder Leif J. Laugen i Eff.

– Samtidig er det totale utbudet av fritidsboliger på fjellet høyere enn det vi har erfart tidligere. Den store nybyggaktiviteten som har pågått over mange år, har bidratt til å skape økt tilbud og dermed begrenset prisveksten i markedet, sier Laugen.

Antall publiserte hytteannonser på FINN bekrefter det høye utbudet av fritidsboliger. I 2011 ble det publisert 5 744 fritidsboliger på FINN, mot 5276 annonser i 2010. Dette er en økning på ni prosent, og det høyeste antallet hytteannonser som er publisert noensinne. I samme periode ble det registrert hele 193 294 unike brukere i snitt per uke, under «fritidsboliger til salgs» på FINN.

– Både økningen i antall publiserte annonser og antall besøk, viser at det fortsatt er stor interesse for det norske hyttemarkedet. I 2011 var det i snitt 37 prosent flere unike brukere på nettområdet «fritidsboliger til salgs» enn i 2010, sier salgsdirektør Johan Fredrik Høvås i FINN eiendom.

Det selges flest fritidsboliger på fjellet i høstmånedene, men også februar til april er en aktiv periode.

Flest hytter solgt i Trysil, dyrest i Hemsedal
De kjente vintersportsstedene dominerer både omsetningsstatistikken og prisbarometeret. I 2011 ble det solgt 103 fritidsboliger i Trysil, det høyeste antallet i en enkeltkommune. Dernest følger Ringsaker kommune (med Sjusjøen) med 82 solgte fritidsboliger. Salget av fritidsboliger har likevel gått ned med 15 prosent i Trysil, mens salget har økt med 8 prosent i Ringsaker kommune.

– Mens både prisene og antall solgte enheter faller i Trysil, Hemsedal og Hol (med Geilo), er utviklingen stikk motsatt i Ringsaker hvor både pris- og salgsutviklingen er positiv. Dette kan tyde på at den økte langrennsinteressen etter hvert også har påvirket prisutviklingen i hyttemarkedet. Vi ser for øvrig av tallene at nærheten til alpinanlegg ikke er en så dominerende forklaringsfaktor for prisnivå som vi har sett tidligere år, sier Laugen.

Hemsedal er landets dyreste hyttekommune. Her var gjennomsnittlig pris per fritidsbolig 2 647 000 kroner. Dernest følger Øyer kommune med en snittpris på 2 534 000 kroner. Sterkest utvikling fra 2010 til 2011 har imidlertid Krødsherad (med Norefjell), hvor prisen økte fra 1 699 000 kroner til 2 442 000 kroner, en økning på hele 44 prosent.

– Nærheten til Oslo kan forklare noe av denne oppgangen selv om vi må ta høyde for statistisk usikkerhet som følge av relativt få omsetninger her. Et annet område som nok påvirkes av kjøpekraften til en storby, er Sirdal. Denne kommunen regnes av mange som det mest attraktive hytteområdet i nærheten av Stavanger-regionen, og de hyttene som ble omsatt her hadde den høyeste kvadratmeterprisen i 2011 med 29.054 kroner, sier Laugen.

Landets dyreste hytte ble i 2011 solgt i Trysil for 8 600 000 kroner. Så langt i år er landets dyreste hytte solgt på Skeikampen for 11 800 000 kroner.

For å motta hele rapporten, ta kontakt med Hanne K. Railo (se nedenfor)

For kommentarer og informasjon:
Leif J. Laugen, nestleder Eff, mob. 992 40 690, e-post: Leif.Laugen@krogsveen.no
Hanne K. Railo, daglig leder Eff, mob. 901 04 163, e-post: hanne.k.railo@eff.no
Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør, FINN Eiendom, mob 901 44 270, e-post: jfh@finn.no

Lokale kontaktpersoner:
ABCenter Eiendom AS
Aust og Vest Agder, Nina Bentsen, 404 08 010/38 12 05 06

Dialog Eiendomsmegling
Buskerud (Sigdal, Blefjell, Kongsberg, Veggli, Norefjell), Frode L. Nyhus, 922 64 473/32 20 30 20

DnB Eiendom
Hedmark & Oppland, Tore Rugsveen, 457 77 188
Vestfold, Marius Lindhjem, 915 49 529
Buskerud (Numedal), Knut Hobbelstad, 414 36 037 & (Hallingdal), Gjermund Svendsen-Rosendal, 909 92 290
Telemark, Tom Didrik Eriksen, 958 29 589
Aust–Agder, Peder Steen, 951 80 599 & Tom Arthur Pedersen, 958 95 638
Vest–Agder, Ketil Løkås, 906 89 693 & Jøran Flakk, 415 10 212
Vest–Agder (Sirdal) & Rogaland, Eivind Chr. Dahl, 411 44 040
Hordaland & Oppland (Tyin/Filefjelle (Vang kommune)), Sveinung Minde, 917 56 541
Møre og Romsdal, Even Roth, 982 39666
Trøndelag, Ingunn Melhus, 902 82 294
Nordland, Pål Martin Arntzen, 913 99147

EiendomsMegler 1
Buskerud (Geilo, Ustaoset, Haugastøl, Skurdalen, Dagali, Ulvdal (Hol, Hovet/Myrland)), Christian Haatuft,
997 21 192 & (Gol, Ål, Nes og Flå), Jørgen Haraldseth, 959 21 135 & (Hemsedal), Håkon Wøllo, 413 34 370
Oslo/Akershus, Odd Nymark, 416 37 892
Oppland (Sjusjøen, Nordseter, Hafjell, Kvitfjell, Gudbrandsdalen), Bente Holen Bergseng, 996 31 858
Vest-Agder (Åseral, Bykle (Hovden), Valle i Setesdal), Roger Abusland, 977 49 466
Rogaland, (Røldal og Sirdal), Rune Bertelsen, 928 06 290 & (Sauda, Vågslid og Seljestad), Leiv Helge Kaldheim, 900 59 089
Hordaland (Voss og Kvamskogen), Kurt F.Buck, 948 07 474
Sør-Trøndelag (Oppdal, Rennebu, Dovre og Folldal), Stian Knutsen, 958 66 162
Nordland, Frode Hansen, 977 91 503/75 53 57 99

Eiendomsmegler Vest AS
Rogaland, Rudolf Ottesen, 907 80 311
Hordaland, Tone Ravnanger, 952 65 824

Krogsveen
Hedmark (Trysil), Jan Martin Rønes, 950 83 105
Telemark (Rauland/Vierli), Torbjørn Meli, 992 42 499
Rogaland, Kurt Frafjord, 928 06 865
Hordaland, Fredrik Søreide, 901 16 431

GARANTI Eiendomsmegling
Nedre Buskerud/Øvre Telemark, Henning Sørensen, 907 06 628
Buskerud, Ronny Abeltun, 917 48 835

Hedmark Eiendom AS
Hedmark (Trysil), Tone K. Myhre, 930 34 760

Mona Bjerke as
Hedmark, Mona Bjerke, 926 39 061

Nordvik & Partners Eiendomsmegling AS
Buskerud (Norefjell), Morten Høegh, 900 90 191

Nylander & Partners AS
Sør- Trøndelag, Pål Schei, 928 06 212
Nord-Trøndelag (fra 01.03.12), Geir Falck Anderssen, 414 41 020

Terra Eiendomsmegling
Telemark, Hedmark, Oppland, Aust-Agder, Rogaland & Sør-Trøndelag, Finn
Magnus Hansen, 915 64 654