– Etter flere måneder med boligprisvekst, flatet prisene ut i mai måned. Vi er sannsynligvis gjennom korreksjonen av boligprisfallet fra i høst og vi forventer en moderat prisutvikling i tiden fremover, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Det ble i mai 2014 solgt 9.217 bruktboliger mot 8.210 i mai 2013, en økning på 12 prosent fra i fjor. Så langt i år er det solgt 35.632 boliger i Norge noe som er 2 prosent flere enn i fjor.

Ved utgangen av mai var det 15 415 boligannonser på Finn.no, mot 13 870 i mai 2013. Det er en økning på 11 prosent.

– Vi ser en økning både i antall solgte boliger og antall boliger for salg sammenlignet med i fjor på samme tid. Markedet må beskrives som godt med rekordomsetning og med god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Det høye volumet som er til salgs absorberes raskt, og tilbudssiden ser ut til å stabilisere seg på nivåer vi har sett tidligere år. Et stabilt prisnivå reflekterer den gode balansen, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 36 dager å selge en bolig i mai 2014, en nedgang på to dager fra april. I mai 2013 tok det i gjennomsnitt 28 dager å selge en bolig.

– Omsetningstiden har i år gått ned hver måned. Det er likevel store regionale forskjeller. I Bergen, Oslo og Bodø tar det i snitt cirka tre uker å selge en bolig, samtidig tar det cirka tre måneder i snitt i Aust Agder, sier Dreyer.

Det er også store regionale forskjeller i boligprisutviklingen i mai. Blant de store byene skiller Tromsø og Stavanger seg ut. Tromsø har sterkest vekst med 1,6 prosent, mens Stavanger har prisnedgang på 0,4 prosent.

– Boligprisene har over lengre tid steget vesentlig mer i Tromsø enn i resten av landet. De siste 12 månedene har prisveksten her vært 9,6 prosent, til sammenligning har prisene i Oslo og Stavanger i samme periode falt med henholdsvis 2,1 og 3,6 prosent. Det illustrerer godt de store regionale forskjellene vi har i landet, avslutter Dreyer.

Ytterligere informasjon:
Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer:
Christian Vammervold Dreyer               Leif J. Laugen
Administrerende direktør                       Styreleder
Mobil 907 24 999                                      Mobil 99 24 06 90

For spørsmål av praktisk art:
Erik Lundesgaard
Kommunikasjonssjef
Mobil 958 81 987

Om Eiendomsmeglerbransjen boligprisstatistikk:
Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Ved publisering av data, figurer o.l. fra statistikken skal Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no oppgis som kilde.