Gjennomsnittsprisen hittil i år er 6,2 prosent høyere enn snittprisen for 2011.

– En relativt flat prisutvikling i mai er som forventet, og er en konsekvens av at et tiltakende antall boliger nå legges ut for salg. Det økte tilbudet bidrar til å dempe prispresset i boligmarkedet. Både mai og juni er tradisjonelt måneder med relativt høyt utbud av bruktboliger og flere omsetninger enn ellers. Maitallene bekrefter dette mønsteret. Både omfanget av bruktboliger som ligger ute for salg på FINN og antall omsetninger er høyere enn tidligere i år, sier nestleder Leif J. Laugen i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

– 12 måneders veksttakt i mai på 7,0 prosent viser at den underliggende prisutviklingen er noe lavere enn i fjor. Det vesentligste av veksten i boligpriser skjer i første del av året – i 2010 og 2011 var det for eksempel ingen prisvekst fra mai til desember. Basert på utviklingen så langt i år, og den økte tilbudssiden i mai, forventer vi at det meste av prisveksten i 2012 nå er tatt ut. Med økt sannsynlighet for at Norges Bank vil måtte fremskynde renteøkningene på grunn av det tiltakende presset i innenlands økonomi, er det viktig at de som skal selge bolig har realistiske forventninger til utviklingen i prisene fremover, sier Laugen.

Leiligheter øker mest Boligprisstatistikken for mai viser flat prisutvikling for samtlige boligtyper, selv om leiligheter har sterkest prisvekst:
– Prisene på eneboliger var uendret fra april, men var 3,8 prosent høyere enn i mai 2011. – Prisene på delte boliger steg med 0,1 prosent fra april, og var 6,1 prosent høyere enn i mai 2011. – Prisene på leiligheter steg med 0,3 prosent fra april, og var 8,2 prosent høyere enn i mai 2011.

– Den sterke prisveksten for leiligheter er symptomatisk for et vedvarende press i boligmarkedet i de største byene, sier Laugen.

Drammen har fortsatt den sterkeste prisutviklingen så langt i år med en gjennomsnittlig prisvekst på 10 prosent fra i fjor.

Aktiviteten i markedet
I mai var gjennomsnittlig formidlingstid for bruktboliger 23 dager, regnet fra det tidspunktet hvor objektet legges ut på FINN. Dette er samme formidlingstid som for mai i fjor, og tre dager raskere enn i april. Boligene går raskest unna i Bergen og Trondheim, hvor gjennomsnittlig formidlingstid er kun 13 dager. Tett bak følger Oslo med 14 dager.

I Tromsø, hvor salget av bruktboliger normalt går noe tregere enn i øvrige storbyer, har formidlingstiden gått ned med hele 17 dager i forhold til tilsvarende måned i fjor. Boligene i Tromsø selges også 10 dager raskere enn i foregående måned.

Om undersøkelsen: Foreløpige tall: Statistikken produseres noen virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig slik at vi også får med observasjonene for de siste virkedagene. Vanligvis får ikke revisjonen store utslag på pristallene.
Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonserte på FINN, det vil si mellom 1/3 og 1/2-parten av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.
Areal: Til og med desember 2007 har vi brukt Boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. Fra og med januar 2008 har flere og flere boliger blitt solgt og registrert med Primærromsareal. Dette arealmålet har nå så å si overtatt helt.

Regionale tall Statistikken inneholder tall fra følgende byer, fylker og regioner i Norge gitt tilstrekkelig antall observasjoner:

Asker
Bærum
Follo
Øvre Romerike
Nedre Romerike
SNITT Akershus

O5 Frogner
O4 St. Hanshaugen
O3 Sagene
O2 Grünerløkka
O1 Gamle Oslo
O14 Nordstrand
O15 Søndre Nordstrand
O13 Østensjø
O12 Alna
O11 Stovner
O10 Grorud
O9 Bjerke
O8 Nordre Aker
O7 Vestre Aker
O6 Ullern
SNITT Oslo
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Resten av Østfold
SNITT Østfold

Hamar
Hedmark utenom Hamar
SNITT Hedmark
Lillehammer
Oppland utenom Lillehammer
SNITT Oppland

Drammen
Buskerud utenom Dram.
SNITT Buskerud

Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav
SNITT Vestfold

Telemark
Kristiansand
Agder utenom Krist.sand
SNITT Agderfylkene

Stavanger
Sandnes
Rogaland utenom S&S
SNITT Rogaland

B1 Arna og Åsane
B2 Bergenhus og Årstad
B3 Fana og Ytrebygda
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg
SNITT Bergen
Hordaland utenom Bergen
SNITT Hordaland

Møre- og Romsdal

T1 Sentrum og Byåsen
T2 Strindheim og Nardo
T3 Saupstad og Heimdal
SNITT Trondheim
Resten av Trøndelag
SNITT Trøndelagsfylkene

Tromsø
Resten av Nord-Norge
SNITT Nord-Norge

Ytterligere informasjon
Komplett statistikk kan også lastes ned fra www.eff.no og “Boligprisstatistikk”

For kommentarer:
Terje Buraas
leder Eff
913 55 118

Leif J Laugen
nestleder Eff
992 40 690

For lokale kontaktpersoner, se www.eff.no

Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk presentert av:
Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) i samarbeid med Pöyry og FINN