Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,2 prosent fra forrige måned. Boligprisene er nå 4,4 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

– Boligprisutviklingen i februar ble svakere enn forventet, og ytterpunktene i det norske boligmarkedet forsterkes ytterligere. Mens prisene stiger i Østlandsområdet er utviklingen flat eller negativ i de fleste andre delene av landet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Det ble solgt 6.401 bruktboliger i februar, en nedgang på 4,4 prosent sammenlignet med februar 2015.

– Det ble solgt færre boliger i februar i år sammenlignet med i fjor. Antall solgte boliger i løpet av måneden var imidlertid på et normalt nivå. Aktivitetsnivået i hele første halvår i 2015 var unormalt høyt, sier Dreyer.

Ved utgangen av februar var det 11.596 boliger til salgs, noe som er 1,6 prosent færre enn for ett år siden.

Det tok i gjennomsnitt 41 dager å selge en bolig i februar mot 42 dager i februar 2015. Kortest salgstid var det i Oslo og Trondheim der det i gjennomsnitt tok henholdsvis 15 og 24 dager å selge en bolig. Av de større byene, tok det lengst tid i Stavanger og Kristiansand med henholdsvis 77 og 67 dager.

– Salgstiden i landet under ett er normal for årstiden, men de regionale variasjonene er store. Den raske salgstiden i særlig Oslo og omkringliggende kommuner viser at det er stor etterspørsel i boligmarkedet i hovedstadsregionen. I Stavanger tar det fortsatt lang tid å selge bolig, sier Dreyer.

Boligprisene i februar utviklet seg forskjellig i ulike deler av landet. Størst oppgang hadde Oslo, Bærum og Sarpsborg som alle hadde en oppgang på 0,9 prosent. Svakest utvikling hadde Stavanger og Sandnes med en nedgang på henholdsvis 1,1 og 0,8 prosent.

Sterkest prisutvikling de siste 12 månedene hadde Oslo med en vekst på 8,1 prosent. Deretter fulgte Asker og Drammen som begge hadde en vekst på 7,3 prosent. Svakest utvikling siste 12 måneder hadde Stavanger og Sandnes med en nedgang på henholdsvis 7,4 prosent og 6,0 prosent.

– Vi ser at 12 måneders-veksten i de fleste store byregionene er avtagende, og at de regionale forskjellene fortsetter å forsterke seg. Hovedstadsområdet skiller seg ut med en sterk prisvekst i februar, primært drevet av liten tilbudsside. Det er viktig for å møte etterspørselen i markedet her at utbyggerne, politikerne og planmyndighetene i fellesskap bidrar til å legge til rette for høyere boligbygging og bedre tomteutnyttelse, avslutter Dreyer.

Ytterligere informasjon:
Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no. Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer:
Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør, mobil 907 24 999

Leif J. Laugen, styreleder, mobil 992 40 690

For praktiske spørsmål:
Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:
Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.