Norges Bank gav nylig ut rapporten Finansiell stabilitet 2019, hvor de konkluderer med at høy husholdningsgjeld og høye eiendomspriser er de største sårbarhetene i det norske finansielle systemet.

Gjeldsveksten på vei ned og boligprisene har flatet ut. Hvorfor vurderer ikke Norges Bank sårbarheten som mindre nå, spør vi?

Og: Hva slags «sjokk» er norsk økonomi og boligmarkedet i stand til å tåle?

Gjest: Direktør for finansiell stabilitet Torbjørn Hægeland, Norges Bank.