Eiendomsmeglingsforetak og advokater som driver eiendomsmegling må ha en forsikring som dekker det ansvar de kan pådra seg i forbindelse med eiendomsmeglingsvirksomheten. Departementet har hevet det generelle kravet til sikkerhetsstillelse for eiendomsmeglingsvirksomhet fra 30 til 45 millioner kroner. I tillegg har departementet endret reglene om adgangen til å begrense ansvaret ved avtale i den enkelte handel fra 10 millioner kroner per oppdrag per skadelidt til 15 millioner kroner per oppdrag per skadelidt.

– I høringsforslaget foreslo Finanstilsynet at det generelle kravet skulle økes til 50 millioner, og at begrensningen skulle løftes til 20 millioner. Selv om vi ikke er glad for at nivåene løftes, så er vi i hvert fall tilfreds med at departementet har lyttet til oss om at de foreslåtte nivåene var unødvendig høye, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

Departementet har i tillegg fastsatt flere endringer i eiendomsmeglingsforskriftens regler for å forebygge uautoriserte uttak fra klientkonti. 

Reglene trer i kraft 1. juli 2015.