Den underliggende prisutviklingen i juli er dermed positiv. Eneboliger har størst prisnedgang med 4,7 prosent, mens prisene på leiligheter steg med 0,6 prosent. Boligmarkedet i juli er preget av få omsetninger og lavt utbud av bruktboliger.

– Prisutviklingen i juli er som forventet. Etter en sterk prisvekst i første halvår, følger boligmarkedet en normal sesongutvikling i feriemåneden med noe lavere priser og mindre aktivitet enn i mai og juni, sier nestleder Leif J. Laugen i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

– Prisveksten er fortsatt sterk med en økning på 7,8 prosent fra juli 2011. Dermed har 12 måneders veksttakt gjennom det meste av inneværende år vært på mellom 7 og 8 prosent, mens den i fjor lå stabilt mellom 9 og 10 prosent. Dette vitner om svært gode og stabile rammebetingelser for norske husholdninger og et godt fungerende marked for omsetning av boligeiendom, sier Laugen.

Prisutviklingen forskjellig for de ulike boligtypene Boligprisstatistikken for juli viser forskjellig prisutvikling for de ulike boligtypene:
– Prisene på eneboliger falt med 4,7 prosent fra juni, men var 4,0 prosent høyere enn i juli 2011. – Prisene på delte boliger falt med 3,0 prosent fra juni, men var 6,0 prosent høyere enn i juli 2011. – Prisene på leiligheter steg med 0,6 prosent fra juni, men var 9,3 prosent høyere enn i juli 2011.

– Prisutviklingen følger samme mønster som tidligere år, med fallende priser på større boliger i juli, mens prisnivået på leiligheter opprettholdes i feriemåneden. Ferievanene for de ulike målgruppene i boligmarkedet kan i stor grad forklare prisvariasjonene. Barnefamilier som ønsker seg større bolig er lite aktive i boligmarkedet i skoleferien, mens studenter og førstegangsetablerere som jakter på sin første bolig er svært aktive. Dette bidrar til fortsatt prisvekst på leiligheter i juli, sier Laugen.

Aktiviteten i markedet
I tillegg til at viktige kjøpergrupper tar ferie, er det få boligeiere som legger ut sine objekter for salg i juli. Kun 9 559 boliger lå til salgs på FINN.no ved utgangen av måneden, det laveste antallet siden 2006.

– Det er naturlig nok få nye objekter som legges ut i juli. Mange boliger som selges i denne måneden er eiendommer som er lagt ut med henblikk på salg tidligere. Juli måned står derfor i sterk kontrast til utviklingen i boligmarkedet første halvår da vi hadde rekordmange omsetninger av bruktboliger. Et unntak er studentbyene Trondheim, Tromsø og til en viss grad Bergen hvor det har vært god aktivitet innenfor leilighetsmarkedet – også i juli, sier Laugen.

Gjennomsnittlig formidlingstid for bruktboliger i juli var 33 dager, regnet fra det tidspunktet hvor objektet legges ut på FINN. Dette er to dager raskere enn juli i fjor, men hele 10 dager lengre formidlingstid enn i juni. Boligene går raskest unna i Trondheim, hvor gjennomsnittlig formidlingstid er kun 16 dager.

Om undersøkelsen: Foreløpige tall: Statistikken produseres noen virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig slik at vi også får med observasjonene for de siste virkedagene. Vanligvis får ikke revisjonen store utslag på pristallene.
Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonserte på FINN, det vil si mellom 1/3 og 1/2-parten av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.
Areal: Til og med desember 2007 har vi brukt Boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. Fra og med januar 2008 har flere og flere boliger blitt solgt og registrert med Primærromsareal. Dette arealmålet har nå så å si overtatt helt.

Regionale tall Statistikken inneholder tall fra følgende byer, fylker og regioner i Norge gitt tilstrekkelig antall observasjoner:

Asker
Bærum
Follo
Øvre Romerike
Nedre Romerike
SNITT Akershus

O5 Frogner
O4 St. Hanshaugen
O3 Sagene
O2 Grünerløkka
O1 Gamle Oslo
O14 Nordstrand
O15 Søndre Nordstrand
O13 Østensjø
O12 Alna
O11 Stovner
O10 Grorud
O9 Bjerke
O8 Nordre Aker
O7 Vestre Aker
O6 Ullern
SNITT Oslo
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Resten av Østfold
SNITT Østfold

Hamar
Hedmark utenom Hamar
SNITT Hedmark
Lillehammer
Oppland utenom Lillehammer
SNITT Oppland

Drammen
Buskerud utenom Dram.
SNITT Buskerud

Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav
SNITT Vestfold

Telemark
Kristiansand
Agder utenom Krist.sand
SNITT Agderfylkene

Stavanger
Sandnes
Rogaland utenom S&S
SNITT Rogaland

B1 Arna og Åsane
B2 Bergenhus og Årstad
B3 Fana og Ytrebygda
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg
SNITT Bergen
Hordaland utenom Bergen
SNITT Hordaland

Møre- og Romsdal

T1 Sentrum og Byåsen
T2 Strindheim og Nardo
T3 Saupstad og Heimdal
SNITT Trondheim
Resten av Trøndelag
SNITT Trøndelagsfylkene

Tromsø
Resten av Nord-Norge
SNITT Nord-Norge

Ytterligere informasjon
Komplett statistikk finner du under fanen “Boligprisstatistikk”

For kommentarer:
Leif J. Laugen
nestleder Eff
992 40 690

Terje Buraas
leder Eff
913 55 118

Hanne K. Railo
daglig leder Eff
901 04 163

Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk presentert av:
Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) i samarbeid med Pöyry og FINN