Dette gjorde at transaksjonsvolumet og antall boliger lagt ut på markedet ble underrapportert.

Det ble solgt og lagt ut et betydelig antall flere boliger på markedet i april enn Eiendom Norge rapporterte 5. mai 2021.

For prisutviklingen har denne feilen mindre betydning, og trenden i markedet er den samme som ble rapportert.

Størst betydning har feilen for Trondheim og Tromsø, som hadde en sterkere prisutvikling enn hva som ble rapportert.

Eiendom Norge rapporterte om uendrete priser nominelt i Trondheim i april. I realiteten steg prisene her med 0,5 prosent. Sesongjustert gjør dette at Trondheim også steg 0,1 prosent i stedet for den sesongjusterte nedgangen på 0,4 prosent som ble rapportert.

I Tromsø meldte Eiendom Norge om en nedgang på 0,2 prosent. I realiteten steg prisene her med 0,1 prosent. Sesongjustert ble det meldt om et fall på 0,5 prosent. I stedet sank prisene sesongjustert med 0,1 prosent.

I øvrige områder og nasjonalt er det kun mindre endringer i beregningen av prisutviklingen på desimalen.

Eiendom Norge boligprisstatistikk for april er derfor produsert på nytt og er nå publisert i revidert utgave på eiendomnorge.no.

Eiendom Norge og vår statistikkprodusent Eiendomsverdi AS beklager feilen.

Oppsummert ser boligmarkedet nasjonalt slik ut etter feilrettingen:

  • Nominell prisvekst blir 0,3 prosent i stedet for 0,2 prosent
  • De sesongkorrigerte prisene er uendret i stedet for –0,1 prosent
  • 12-måneders veksten blir 12,3 prosent i stedet for 12,2 prosent
  • Antall solgte boliger øker fra 8.761 til 9.489
  • Antall boliger lagt ut for salg øker fra 9.846 til 11.027