Korrigert for sesongvariasjoner på landsbasis steg prisene med 0,5 prosent. Boligprisene i Bergen for mars har en svakere utvikling enn landet under ett. Men det er likevel en sterk prisoppgang.

Prisene i Bergen har de siste 12 månedene steget med 2,3 prosent. Regionen har en vesentlig sterkere prisutvikling enn landet for øvrig, hvor boligprisene har gått opp med 0,3 prosent i samme periode.

Det ble solgt 466 boliger i mars mot 363 boliger i mars 2013 – en oppgang på hele 28,4 prosent. Gjennomsnittlig formidlingstid i februar er 17 dager mot 40 dager i gjennomsnitt i Norge under ett. Bergen er en av regionene i Norge som har raskest omløpshastighet.

Gjennomsnittsboligen i Bergen koster i mars 2014 kroner 2 530 000,-.

Ytterligere informasjon:
Komplett statistikk kan lastes ned på www.eff.no.
Følg Eff på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer region Bergen:
Martin Raknes                                              Dag Jonny Johannessen
Regiondirektør, Eiendomsmegler Vest         Regionssjef, DNB Eiendom
Mobil 95895394                                            Mobil 97051555

Vibeke Stavenes
Administrerende direktør, Proaktiv og Proa Eiendomsmegling
Mobil 93002326

Kurt F. Buck                                                  Arild Berentzen
Regionsjef, Eiendomsmegler1                      Daglig leder, Aktiv Eiendomsmegling
Mobil 948 07474.                                           Mobil 98 22 06 10

Fredrik Søreide
Daglig leder, Krogsveen Bergen
Mobil: 901 16 431

For kommentarer nasjonalt:
Christian Vammervold Dreyer              Ragnhild Nyhus-Larsen Haaning
Administrerende direktør, Eff               Styreleder, Eff
Mobil 907 24 999                                 Mobil 91 33 92 23

For spørsmål av praktisk art:
Erik Lundesgaard                                Hanne K. Railo
Kommunikasjonssjef                           Administrasjonsansvarlig
Mobil 958 81 987                                 Mobil 901 04 163

Om Eiendomsmeglerbransjen boligprisstatistikk:
Statistikken er et samarbeid mellom Eff, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70% av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Ved publisering av data, figurer o.l. fra statistikken skal Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff), Eiendomsverdi og Finn.no oppgis som kilde.