– Vi støtter at regjeringen benytter de svakere utsiktene for norsk økonomi til å gjennomføre en skattereform med en reduksjon av næring- og personbeskatningen. Dette vil sammen med en vedlikeholdspakke for opprustning av infrastruktur og offentlig bygg trolig være effektiv motkonjunkturpolitikk, sier Dreyer.

Sentrale forslag i statsbudsjettet for boligsektoren er:

– Regjeringen hever det totale sparebeløpet for BSU fra kroner 200 000 til kroner 300 000.
– Regjeringen innfører skattefradrag for ENØK-tiltak i private boliger. Ordningen skal administreres av Enova.
– Regjeringen foreslår å øke ligningsverdien på sekundær og næringseiendom fra 70 til 80 prosent.

– Det er positivt at regjeringen ikke følger opp de radikale forslagene til skattereform fra Scheel-utvalget om fjerning av alle særfradrag, samt 100 prosent ligningsverdifastsettelse av bolig og eiendom. Det er viktig å skjerme primærboligen for beskatning for å bevare den norske boligmodellen, sier Dreyer.

– Vi savner imidlertid en justering eller fjerning av dokumentavgiften ved omsetning av fast eiendom, slik Scheel-utvalget foreslo. En fjerning vil både innebære en forenkling av offentlig sektor, samt være med å dempe presset i boligmarkedet. Derfor mener vi det er på høy tid at regjeringen gjør noe med denne urettferdige flytteskatten, sier Dreyer.

– Vi støtter heving av BSU-grensen. Blir dette vedtatt har denne regjeringen doblet maksimalt sparebeløp i BSU. Dette er riktig tatt i betraktning av egenkapitalkrav ved boliglån og økte boligpriser, sier Dreyer.

– Det er svært positivt at regjeringen nå forslår skattefradrag for ENØK-tiltak som lovet da regjeringen tiltrådte. Dette vil trolig være positivt både som motkonjunkturtiltak og oppgradering av den eksisterende boligmassen, sier Dreyer.

– Forslaget om ytterligere skjerping av ligningsverdifastsettelsen av sekundærbolig- og næringseiendom, vil gjøre det mindre attraktivt å investere i bolig og eiendom for utleie. Som ved de tidligere justeringene frykter vi at dette kan dempe investeringslysten i bolig for utleie, samt bidra til økte utleiepriser, avslutter Dreyer.

For kommentarer:
Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør – mobil 907 24 999