Mandag 9. februar inviterte Eiendom Norge til frokostmøte om boplikt i forbindelse med slippet av fritidsboligprisstatistikken for fjellhytter 2015.

I panelet var landbruk- og matminister Sylvi Listhaug (Frp), partileder og stortingsrepresentant Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) og stortingsrepresentant Odd Omland (Ap).

Gir eiendomsretten tilbake
Listhaug åpnet debatten med å presentere sitt forslaget om opphevelse av konsesjonsloven.

– Forslaget vil gi eiendomsretten tilbake til bøndene, og igjen gi dem råderetten over egen eiendom.

– Hvorfor skal byråkrater overprøve et salg av en eiendom, spurte Listhaug retorisk.

Listhaug viste til at mange gårder står og forfaller, og at en liberalisering vil gjøre det lettere for ungdom å kjøpe landbrukseiendommer, samt fremme investeringer i landbruket.

Etterlyste kunnskap
Slagsvold Vedum langet ut mot Listhaugs argumenterer å etterlyste poltikk basert på kunnskap, også fra Eiendom Norge side, når det gjaldt påstander om penger «under bordet» ved salg av landbrukseiendommer.

Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer viste til bruk av såkalte løseøreavtaler ved kjøp og salg landbrukseiendommer – avtaler som Slagsvold Vedum vedkjente seg kunnskap om.

– Konsesjonsloven handler om å verne om det viktigste vi har, nemlig naturressursene våre, understreket Slagsvold Vedum videre i sitt forsvar av dagens lovverk.

Spredt bosetning
Odd Omland fra Arbeiderpartiet viste til at konsesjonsloven og bopliktens hensikt er å opprettholde spredt bosetning.  Han viste også til at kommunene i sine høringssvar til lovforslaget i stor grad går inn for å beholde dagens lovverk.

– I Kvinesdal, hvor jeg har vært ordfører, har den kommunale boplikten, som også omfatter konsesjonsloven, aldri vært kontroversielt . Snarere har det vært enighet om boplikten er positiv, sa Omland.

Til Stortinget
Høringsfristen for Listhaugs lovforslag gikk ut 15. januar 2015, og departementet regner med saken vil bli oversendt til Stortinget til forsommeren for behandling.

Slagsvold Vedum og Omland avsluttet med å si at de vil gi Listhaug sterk motstand i Stortinget.

Listhaug på sin side understreket:

– En liberalisering av konsesjonsloven for landbrukseiendom vil komme før eller siden.

Les Eiendom Norges høringssvar om konsesjonsloven her.