Det har siden ny bransjenorm for markedsføring av bolig ble lansering i november vært en uavklart situasjon rundt en av bestemmelsene i bransjennormen.

Uenigheten har gått på tolkningen av ordet «nedlastbar» punkt 3.2.2 i den oppdaterte bransjenormen.

Eiendom Norge og Forbrukerombudet har nå blitt enig om en formulering som begge kan slutte seg til, og øvrige aktører i normsamarbeidet (Forbrukerrådet, Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsadvokatene og NBBL) har også gitt sin støtte.

Enigheten går ut på:

•    Eiendomsmeglingsforetak kan fremdeles kreve kontaktinfo fra interessenter som ønsker tilsendt salgsoppgave. Det er selvfølgelig valgfritt om foretakene skal kreve en slik registrering. Her skjer det ingen endring fra dagens praksis. (autoprospekt)

•    Interessentene skal ta særskilt stilling til om interessenten ønsker å bli fulgt opp videre i salgsarbeidet. Her må nettportalene gjøre tilpasninger. Eiendom Norge vil sammen med Forbrukerombudet gå i dialog med nettportalene for å få dette på plass så raskt som mulig.

•    Eventuell oppfølging fra foretakeet skal kun skje i relasjon til den aktuelle eiendommen, så fremt ikke interessenten har gitt samtykke til noe annet.

Den aktuelle formuleringen som nå er avklart lyder:

«Ved all boligannonsering på internett bør salgsoppgave være tilgjengelig i nedlastbar form samtidig som boligen legges ut på internett. Salgsoppgaven skal senest være tilgjengelig 48 timer før første annonserte visning. Salgsoppgaven skal være direkte nedlastbar, f.eks. som pdf-fil eller lignende. Alternativt kan forbruker tilbys salgsoppgaven ved å registrere kontaktopplysninger hos megler. Forbruker kan da i tillegg avgi et samtykke til å bli kontaktet av megler på e-post, sms eller telefon om endringer i salgsoppgave, informasjon om budgivning og lignende. Kontaktopplysningene kan kun benyttes til å markedsføre den aktuelle eiendommen.»