Torsdag ble direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Plan- og Bygningsetaten i Oslo enige om å inngå et samarbeid om å digitalisere byggesakene i hovedstaden.

Målet er å få likere behandling av slike saker på landsbasis.

– Før har vi sett at slike saker har fått ulik behandling på tvers av kommunene, og det kan det bli en slutt på nå, fortsetter Nordskog-Inger.

En digital satsing

DiBK er i gang med etableringen av «Fellestjenester BYGG,» som er et digitalt verktøy som skal iverksettes på nasjonalt plan. Målet er å legge til rette for effektiv byggesaksbehandling med god kvalitet i alle kommuner, skriver direktoratet i en pressemelding.

Plan- og bygningsetaten har allerede gjennom en fireårig satsing på digitalisering av byggesaksprosesser i Oslo, og etatsdirektør, Ellen De Vibe, sier til arkitektnytt at etaten gjerne vil dele sine erfaringer med andre.