Finansdepartementet har fastsatt særlige regler i eiendomsmeglingsforskriften om meglers plikter ved salg av kontraktsposisjoner hvor selger er forbruker.

Ifølge de nye reglene skal megler gjøre det tydelig for potensielle kjøpere at handelen gjelder en kontraktsposisjon, og ikke selve eiendommen. Meglers opplysningsplikt omfatter all markedsføring av eiendommen og salgsoppgaven. Det er også fastsatt særlige regler i eiendomsmeglingsforskriften om journalføring og om hvordan megler skal gjennomføre oppgjør for slike handler.

Hovedtrekkene i bestemmelsen er at det skal tydelig fremkomme at det er kontraktsposisjonen som selges og ikke eiendommen, dette gjelder både oppdragsavtale, salgsoppgave og meglingsjournal. Det skal i fremkomme informasjon om hva kontraktsposisjonen gjelder, i tillegg til ordinær informasjon etter  emgl §6-7. Oppgjør av merverdien for selger av kontraktsposisjonen kan ikke utbetales før selger i den opprinnelige avtalen får skriftlig melding med opplysninger om handelen, og skjøtet er tinglyst på kjøper av kontraktsposisjonen (dersom kjøper er forbruker) og videre at journalføring av kjøpesum er kun kjøpesum på kontraktsposisjonen og ikke på eiendomshandelen.

– Finansdepartementet har med denne justeringen kommet bidratt til et tydeligereregelverk, noe som gir forbrukerne tryggere rammer ved slike transaksjoner, sier fagsjef Hanne Nordskog-Inger.