1. juli i år trådte ny lov om klageorganer for forbrukersaker i kraft.

I denne forbindelse ble det foreslått endringer i eiendomsmeglingsforskrift om at et klageorgan som er godkjent etter denne lov, på nærmere vilkår, men uten forutgående søknad, kan anses som godkjent klageorgan etter eiendomsmeglingsloven § 8-8. Finansdepartementet har i dag fastsatt endringene i eiendomsmeglingsforskriften.

– Endringen innebærer i praksis at Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester kan fortsette som før, sier fagsjef Hanne Nordskog-Inger i Eiendom Norge.

Dette betyr at godkjenning etter ny lov om klageorganer for forbrukersaker anses som godkjenning også etter eiendomsmeglingsloven,  noe som medfører at nemnda ikke må søke om godkjenning fra to ulike departementer.

Endringene trer i kraft 1. januar 2017. Forskriftsendringene følger opp forslag i høringsnotat 18. august 2016.