Ved endringslov 11. april 2014 vedtok Stortinget endringer i eiendomsmeglingsloven om oppgjør av eiendomshandler.

Det ble blant annet vedtatt at eiendomsmeglere skal sørge for at kjøper har fått rettsvern for sitt erverv før kjøpesummen kan disponeres på vegne av selger.

Lov- og forskriftsendringene trer i kraft 1. juli 2014, og gjelder for oppdragsavtaler som inngås fra og med 1. juli 2014, jf. forskrift 6. mai 2014 nr. 608.

– Som hovedregel skal oppgjør av eiendomshandler gjennom megler skje mot tinglyst skjøte. Det er gjort unntak for situasjoner hvor forhold på kjøpers side hindrer etablering av rettsvern innen rimelig tid, in blanco, utenlandsmegling, og avtaler med vilkår etter bustadoppføringslova § 47, sier fagsjef i Eiendom Norge Hanne Nordskog-Inger.

– Dette er en forbedring av lovverket og bidrar til å sikre kjøperen ytterligere, sier Nordskog- Inger

Les mer om lovendringen hos Finansdepartementet.