Endringene i Eiendom Norges boligprisstatistikk kan oppsummeres i følgende punkter:

 • I beregningen av «Antall usolgte» ble en bolig tidligere fjernet etter 270 dager fra registreringsdato mens nå er denne grensen 180 dager.
 • I «Liggetid usolgte» er beregningen av antallet usolgte endret fra å være basert på en vekting av antall dager en usolgt bolig har ligget på varehyllen til å bruke en to-trinns-metodikk der en først registrerer median liggetid blant alle usolgte for hver dag i måneden og dernest finner gjennomsnittet over disse 28/30/31 medianene.
 • Det er gjennomført en endring i inndelingen i regioner og områder.
  • Det produseres rapporter for 7 regioner og 16 underområder.
 • Det er gjennomført en endring i metodikken bak glatting/de-glatting.
  • Dataperioden som de-glattingsfaktorene beregnes på, er redusert fra 2 måneder til 1 måned.
 • Det er nå ingen dis-aggregering i boligtyper.
 • Det er gjennomført en endring i beregningen av Norgesindeksen.
  • Fra å være en separat medianberegning over alle datapunkter i Norge, er den nå en salgsvolumvektet opp-aggregering av indeksene i underområdene
 • Det er også utført arbeid med datakvaliteten, noe som blant annet berører klassifisering av boliger/eieform. Dette gir noen mindre justeringer i for eksempel salgsvolumer

Den første endringen skjer i januar og er en omlegging av statistikkens historikk.

Den nye historikken er nå tilgjengelig for våre abonnementer og medlemmer i vår portal.

Denne omleggingen ble opprinnelig varslet i mai 2017 samtidig som den metodiske justeringen av de-glattingsområdene.

Eiendom Norge har i samråd med vår statistikkprodusent Eiendomsverdi AS valgt å justere metoden igjen, siden denne i flere måneder har skapt mindre intuitive forskjeller i prisutviklingen mellom den nasjonale og de regionale indeksene.

Fra og med januar 2018 vil Norges-indeksen være en opp-aggregering av underområdene, noe som gjør at prisutviklingen i regionene og landet under ett vil være lettere å tolke.

De-glatting fra to til en måned

Fra endringen i mai 2017 til og med desember 2017 ble de-glattingsfaktoren beregnet over to-måneder.

Fra og med 1. januar 2018 blir de-glattingsfaktoren beregnet over en måned.

Dette innebærer en betydelig mer følsom indeks.

Lavt transaksjonsvolum gjør at indeksene må statistisk bearbeides (glatting og de-glatting) for å vise et så riktig bilde av prisutviklingen som mulig. Dette er særlig tydelig i måneder med lavt transaksjonsvolum som i juli og desember, og vi ber brukerne være oppmerksom på at det er utfordringer knyttet til å lage boligprisstatistikk i nettopp disse månedene.

For å unngå for mye statistisk bearbeiding av dataene og lage statistikk på områder som har lavt transaksjonsvolum, har vi derfor besluttet å redusere antall områder vi rapporter fra, samt fjerne skillet mellom boligtyper i månedsrapportene.

Ny geografisk inndeling

Lavt transaksjonsvolum gjør at det ikke vil være faglig forsvarlig å lage månedlig boligprisstatistikk for de 92 områdene vi i dag rapporter.

Dette innebærer at vi nå reduserer antall områder på månedsbasis, samt kun vil rapportere utviklingen i boligtyper (enebolig, delt bolig og leiligheter) en gang i året.

Fra og med januar 2018, altså ved slippet 5. februar, og i ny historikk vil vi nå rapportere prisutviklingen i 16 geografiske områder, 7 regioner, samt Norge under ett.

Dette er områdene vi fra januar 2018 vil rapportere månedlig: (Trykk på bildet for større versjon).

Som resultat av denne nye inndelingen vil vi også endre dagens fylkesrapporter som publiseres per kvartal.

Fra dagens 19 fylker vil landet nå deles inn i syv regioner, som hver vil få sin egen rapport.

I tillegg til de 16 områdene vil kvartalsrapportene ha prisindekser 92 underområder bestående av flere mindre byer og kommuner.

Tidsplan for endringene

Vi ber våre brukere merke seg følgende datoer i 2018:

5. februar: Slipp av Eiendom Norges boligprisstatistikk, januar 2018. Første månedsrapport med ny metode

April: Slipp av Eiendom Norges boligprisstatistikk, regioner, Q1 2018