Justis- og beredskapsdepartementet sendte torsdag en lovproposisjon til Stortinget med forslag til endringer av avhendingslova.

Regjeringen vil blant annet foreslå å fjerne muligheten til å selge en bolig «som-den-er», samtidig som det innføres en bagatellgrense på 10.000 kroner på hva som defineres som en mangel.

Forslaget ble fremmet i juni i år, og det var høringsmøte hos Justis- og beredskapsdepartementet i august 2018 hvor Eiendom Norge deltok.

Regjeringen har valgt å ikke gjennomføre en skriftlig høringsprosess utover dette høringsmøtet, og forslagene sendes nå til Stortinget for endelig behandling.

– Det skal være lov å selge dårlige boliger, men da må du fortelle hva som er dårlig. Vi vil ha opplyste selgere og kjøpere. Jeg vil ikke si at det har vært mye feilprising, men at det har vært mange konflikter, sier justisminister Tor Mikkel Wara til Aftenposten.

Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer sier til Aftenposten at han er skeptisk til å fjerne «som-den-er»-forbeholdet. Men at han er positiv til krav til innhold i tilstandsrapporter og kompetansekrav til takstbransjen.

Følgende endringsforslag blir fremmet i lovproposisjonen:

  • Boligselgeren kan ikke lenger ta et «som-den-er»-forbehold. I dag kan selgeren fraskrive seg ansvaret for alle skjulte feil og mangler opp til en vesentlighetsterskel ved å skrive «selges-som den-er», «as is», «selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse» eller «uten ansvar for skjulte feil og mangler».

  • Det foreslås tilføyd en bestemmelse i avhendingslova som sier at eiendommen har en mangel hvis den ikke samsvarer med det kjøperen kunne forvente ut fra blant annet eiendommens alder, type og synlige tilstand.
  • Presiseres at kjøperen ikke nødvendigvis kan forvente en perfekt bolig når man kjøper brukt. Forventningene må tilpasses boligens alder, synlige vedlikeholdstilstand og andre forhold.
  • Det innføres et minstekrav for mangler, på 10.000 kroner. Hensikten er å gi kjøperen mer realistiske forventninger og motvirke konflikter om lave beløp.
  • Alle innendørs arealavvik en mangel. Man skal ta utgangspunkt i områdets kvadratmeterpriser når prisavslagets størrelse blir vurdert.
  • Det foreslås å lovfeste at kjøperen skal anses å kjenne til forhold som er tydelig beskrevet i en tilstandsrapport. Kjøperen kan da ikke påberope seg disse forholdene som mangler.
  • Regulering av både hvilke krav som skal stilles til innholdet i tilstandsrapportene, og til de som skal utarbeide dem – de bygningssakkyndige.